35091. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fonó-, czérnázó- és csévélőgépek és effélék orsóinak olajozására

Megjelent 1906. évi február lió 36-án. MAÜY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35091. szám. XIV/a/l. OSZTÁLY­Berendezés fonó-, czérnázó- és csévelőgépek és effélék orsóinak olajozására. BÁUERLE VILMOS MÉRNÖK AUGSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 18-ika. Már ismeretesek oly berendezések, me­lyek szerint a fonó és czérnázó gépek ösz­szes orsói, közlekedő csövek módjára, alul­ról tápláltatnak olajjal, mi mellett afősúly arra van fektetve, hogy az összes orsók egy helyről, henger és dugattyú segélyével le­gyenek küiríthetők, míg az olaj magasságá­nak az orsókban, jó kenés czéljából, akellő magasságban való beállítására nem voltak tekintettel. Jelen találmány abban áll, hogy a közös (c) csővel, mely az összes (a) orsókat akis (d) csövek útján közlekedő csövek módjára összeköti, egy vagy több (b) olajtartány áll összeköttetésben. A (b) tartányokban az olaj fölszinét az (e) edényekbe torkoló (g) kiömlesztő csö­vek tartják olyan magasságban, a milyen az orsók kellő kenésére szükséges. A (g) kiömlesztő cső bizonyos magasság­ban helytállóan, vagy pedig ha szükséges, magassági irányban beállíthatóan rendez­hető el. Ezen berendezésnél az olaj fölszine az összes orsókban úgy állítható be, hogy ren­des orsóknál a csapágyhüvelyek s golyó­ágyas orsóknál a golyók sorai olajban fus­sanak, tehát nem úgy, mint a közönséges orsóknál, hol az olajat a hajcsövesség emeli föl a csapágyakhoz. Az orsók üzemközben megtölthetők és kiüríthetők, a mi a teljesítő képességet lényegesen fokozza. Az orsók megtöltése az, olajnak a (b) tartányokba való öntése által történik saz olaj bizonyos munkaidő múlva a közös (c) cső (h) elágazási helyein csapok vagy csa­varos dugók stb. segélyével bocsátható le. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés fonó, czérnázó és csévélő gé­pek és effélék orsóinak olajozására-, jel­lemezve az által, hogy az (a) orsók láb­részeivel egy vagy több, (g) olajkiöm­lesztő csővel és (e) kiömlesztő edénnyel ellátott (b) olajtartány áll összekötte­tésben. (1 rajzlap melléklettel.) PA1LAS AÉSZVÉNYTÁASAaÁQ NYOMDÁJA BUCAP68TEN

Next

/
Thumbnails
Contents