35026. lajstromszámú szabadalom • Javítások porelvezető berendezéseken cséplőgépek számára

Megjelent 1906. évi február hó 17-én. MAGY. ^Agfr KIR. SZABADALMI Wf HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35026. szám. X/a. OSZTÁLY­Javítások porelvezető berendezéseken cséplőgépek számára. HARFMAN JAKAB GÉPGYÁROS UJ-VERBÁSZON. Pótszabadalom a 32523. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 augusztus hó 22-ike. A bejelentés tárgyát a 32523. számú sza­badalommal védett porelvezető berendezése­ken eszközölt javítások képezik. Az említett szabadalom tárgyát képező berendezés ugyanis a gyakorlatban többféle hátrányt mutatott, a mennyiben a cséplő­gép végén elrendezett berendezés úgy a szállítást, mint a szalmaelevátor alkalma­mazását akadályozta; ha pedig a berende­zést szállítás előtt leszereltük és külön ko­csira raktuk, gyorsan megrongálódott; ezen okból a berendezést a cséplőgép tetejére szereljük. Egy további javítás abban áll, hogy a törzsszabadalommal szemben egy széldob helyett kettőt alkalmazunk. A javított berendezés a mellékelt rajz­ban 1. ábrán oldalnézetben, 2. ábrán hátulnézetben, részben függé­lyes metszetben van föltüntetve. A porelvezető berendezés a gép tetején úgy van megerősítve, hogy a (d f) elvezető cső kürtő módjára fölfelé áll; az (f) rész a szél irányának megfelelően, függélyes tengely körül elforgatható; a (c) széldo­bok (n) oldalfalai légmentesen vannak be­illesztve az (m) állványrészeknek beesz­tergályozott hornyaiban, úgy hogy a (c) dobok a (d f) csövekkel együtt vízszintes tengely körül elforgathatok és így szállí­tás közben a porelvezető csövek lefektet­hetők. Mindegyik (c) széldobhoz az alsó (a), illetve a fölső (a) szívó tölcsérektől egy­egy (b), illetve (bl) csatorna vezet. Az (a) szívótölcsérek a törekrosta felől, az (al) szívótölcsérek pedig a szalmarázóról szív­ják a port, a miáltal nemcsak pormentes töreket és polyvát nyerünk, hanem a szalma is pormentesíttetik. Hogy a gép csapágyaihoz könnyen hozzá lehessen férni, az alsó (a) szívó tölcsérek a (p) szárnyas csavarok oldása után kihúzha­tók. A széldobok hajtása vagy a szalma­rázó (1) tengelyéről vagy esetleg a dob ten­gelyéről is eszközölhető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Javítás a 32523. számú szabadalomban védett berendezésen, jellemezve az által, hogy a porleszívó berendezés a cséplő­gép tetején úgy van elrendezve, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents