34982. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tartós hydroszulfitok előállítására

Megjelent 19<)(>. évi február lió 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 84982. szám. IV/h/l. OSZTÁLY . Eljárás tartós hydroszulfitok előállítására. BADISCHE AN1LIN- & SODA-FABRIK CZEG R/M LUDWIGSHAFENBEN. Ill-ik pótszabadalom a 32472. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 május lió 23-ika. A 33628. számú szabadalomban egy eljá­rás van ismertetve tartós, kristályvízmentes hydroszulfitok előállítására, mely abban áll, hogy a hydrokénessavnak kristályvizet tar­talmazó sóit a szilárd sók vagy a pászták alakjában erős alkálilúggal, illetve szilárd alkálival kezeljük közönséges, czélszerűen azonban magasabb hőmérsékletnél. Kimutattuk továbbá, hogy a szilárd, kris­tályvizet tartalmazó hydroszulfitok, illetőleg pásztáik helyett ezeknek koncentrált olda­tait is alkalmazhatjuk és ezeket koncen­trált maró alkáliák segítségével magasabb hőfoknál a kristályvízmentes hydroszulfi­tokká alakíthatjuk át. Ha az említett eljárásnál a kristályvizet tartalmazó cinksókat alkalmazzuk, úgy mint a 33628. számú szabadalom VI. példájában bővebben megmagyaráztuk, egyetlen műve­letben megy végbe az alkálihydroszulfittá való átalakulás és a víztelenítés. Kitűnt már most, hogy a kristályvízmen­tes nátriumhydroszulfitotközvetlenül kristály­vízmentes cinkhydroszulfitból, illetve zink­nátriumhydroszulfitból is kaphatunk erős nátronlúgok segítségével. Az említett cink­sónak ilyen sima átalakulása a szintén kris­tályvíznientes nátriumhydroszulfittá nem volt előrelátható, annál kevésbé, mert pl. a mész­sónál a megfelelő átalakulás el nem érhető. Az említett eljárással azt a nagy előnyt ér­jük el, hogy a kristályvízmentes zinkhydro­szulfitokból egyetlen műveletben megkap­hatjuk a technikailag annyira fontos kris­tályvízmentes alkálihydroszulfitokat. Az eljárás magyarázatára szolgálnak a következő példák: I. Példa. 10 kg. cinkhydroszulfitot, a mint azt pl. a Nabl-féle eljárással alkoholból, zinkből és kénessavból előállíthatjuk (1. Wiener Monatshefte XX, 679) hűtés közben, kavaró­tistben lassanként 40 kg. 40° Bé. nátron­lúgba viszünk be, úgy hogy a hőmérséklet 20—25° C. fölé ne emelkedjék. Szobahő­mérsékletnél kb. négy órán át tartó kavarás után leszívatunk, a zinktartalmú nátronlú­got alkohollal való födés ós összekeverés útján eltávolítjuk és a kristály vízmentes sót ekzikátorban H2 S04 fölött kb. 50° C.-nál megszárítjuk. II. Példa. 10 kg. vízmentes zinkhydroszulfitot 40 kg. 40° Bé. vagy 45 kg. 35° Bé. nátronlúggal kb. 45° C.-nál kb. 2 órán át jól összekeve­rünk. Leszívatás után a cinktartalmú nát-

Next

/
Thumbnails
Contents