34881. lajstromszámú szabadalom • Mutatólap vízben járó vízmérő órák számára

Megjelent 1900. évi január hó 29-én. , _ MAGY. gfcj. KIK SZABADALMI íg§!p& HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34881. szám. vií/f. OSZTÁLY. Mutatólap vízben járó vízmérő órák számára. KEIL FRIGYES KERESKEDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 január hó 23-ika. Jelen találmány vízben járó vízmérő órák mutatólapjára vonatkozik, melynél a lénye­get az képezi, hogy egyes vagy valameny­nyi szám vagy jel (osztóvonal, pont stb.) a mutatólap sablonszerű áttörése által képez­tetik. A mutatólap ilykép áttört részei soha sem tűnhetnek el bepiszkolódás vagy a víz által folyton magával ragadott finom szilárd alkatrészek lerakódása által, hanem állan­dóan láthatók maradnak, különösen, ha a mutatólap úgy van elrendezve, hogy mind­két oldalról víz öblíti, tehát folyton keringő vízáram éri és ennek folytán a száranyílások állandóan kiöblíttetnek. Az áttört számok vagy jegyek czélsze­rűen kicsákozás által állíttatnak elő. Lehet ez esetben pl. 1—10-ig vagy 0—9-ig a számokat kicsákozni vagy csak a 0 és 5 számokat csákozzuk ki, a közbenső számok helyén pedig esak a pontokat. A mellékelt rajz egy foganatosítási pél­dát tüntet föl, melynél föltettük, hogy az összes számok és pontok át vannak törve. SZABADALMI IGÉNY. Mutatólap vízben járó vízmérő órák szá­mára, azáltal jellemezve, hogy egyes számok vagy jegyek vagy valamennyi a mutatólap sablonszerű áttörései által képeztetnek, azon czélból, hogy a szá­mok, jegyek piszokkal való elfödését megakadályozzuk. (1 rajzlap melléklettel.) CALLA8 RÍUV&NY UíAIiÁO SYO MDÍJA VU OAt>BSf fc >•

Next

/
Thumbnails
Contents