34867. lajstromszámú szabadalom • Kompenzált egyfázisú mótorok indítására és fordulatszámuk szabályozására szolgáló készülék

Megjelent 1906. évi január hó 29-én. » MAGY. ,-AÍFC KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34867. szám. V I l/g. OSZTÁLY­Kompenzált egyfázisú mótorok indítására és fordulatszámok szabályozására szolgáló készülék. ARNOLD ENGELBERT TANÁR KARLSRUHEBEN ÉS LA COUR JENS LASSEN EDINBOURGHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 13-ika. Ismeretes, hogy a kompenzált egyfázisú mótorok vagy a kefék eltolásával vagy a stator- ós rotortekercsrendszerek áttételi viszonyának megváltoztatásával egyszerű módon indíthatók és sebességre nézve sza­bályozhatók. A kefék eltolása iizemközben, ahogy azt Latour javasolta, szerkezeti okok­nál fogva nehezen vihető keresztül a kom­mutatió kedvezőtlen befolyása nélkül. A stator- és rotortekercsrendszerek áttételét megváltoztatva, amint azt Winter-Eichberg hozta javaslatba, egy és ugyanazon stator­áramnál igen különböző rotoráramokat ka­punk, melyek az indításnál igen nagyok és ennélfogva a kommutátorkeféket erősen túlterhelik. Továbbá ismeretes, hogy ugyan­azon hatást, mint a kefék eltolásánál, el­érhetjük, ha a statortekercsrendszert két oly tekercsrendszerre bontjuk föl, melyek mágneses tengelyei egymásra merőlegesek, megváltoztatva az egyik tekercsrendszer ampéremeneteinek számát. Tehát kompenzált egyfázisú mótorok két statortekercsrendszer elhelyezése által, me­lyek közül az egyik változtatható elektrom­idomító erővel bír, egyszerűen indíthatók és sebessegre nézve szabályozhatók. A következőkben megmutatjuk, hogy utóbbi módszer miként alkalmazható külö­nösen egyszerűen póluspárként 3 kefével fölszerelt kompenzált egyfázisú motoroknál (2 kefe rövidre van zárva) és póluspárként 4 kefével ellátott motoroknál (a kefék páro­sával rövidre vannak zárva). Az 1—4. ábra póluspárként négy kefével fölszerelt series­mótorokra vonatkozik, az 5—9. ábra ugyan­ily sliuntmótorokra. Az 1. ábrában (S) a stator főtekercsrendszerét jelöli, melynek mágneses tengelye majdnem összeesik mág­neses tengelyével a rotortekercsrendszer azon részeinek, melyeket a két kefepár rövidre zár. (HW) az (S) főtekercsrendszer­rel és a (K) kommutátor útján a rotor­tekercsrendszerével seriesbe kapcsolt segéd­tekercsrendszer mágneses tengelye merőle­ges a főtekercs rendszerére és ennélfogva csaknem összeesik a rotortekercsrendszer nem zárt részeinek mágneses tengelyével. Már most a (HW) segédtekercsrendszer és a rotortekercsrendszer nem zárt részeinek ampéremenetei egymást támogathatják vagy egymással szembe működhetnek. Az első esetben a motorban igen erős harántmező keletkezik, mely nagy elektromindító erőket

Next

/
Thumbnails
Contents