34451. lajstromszámú szabadalom • Ajtósarok

Megjelent 1905. évi deczember hó 1-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34451. szám. Vlll/d. OSZTÁLY. Ajtósarok. FIERENKOTHEN JUL1US ASZTALOS BBEDENEYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 22-ike. Jelen találmány tárgya oly ajtósarok, melynek segélyével az ajtó magassági irány­ban beállítható. Ezen ajtósarok 0I3' esetek­ben alkalmazható előnyösen, midőn az ajtó vagy ajtófélfa az időjárás behatásai vagy más körülmények folytán meggörbül vagy lesülyed. Jelen szerkezet az eddig beállí­tásra alkalmazott alátéttárcsákat és más eszközöket fölöslegessé teszi. A mellékelt rajz az ajtósaroknak egy ki­viteli alakját tünteti föl. Az (a) csap alsó vékonyabb vége csavar­menetekkel van ellátva, melyekre a (b) pánt­tal a (c) kivágás és (e) gyűrű útján forgat­hatóan összekötött (f) támasztóhüvely van csavarolva. Az (e) gyűrű, (f) támasztóhüvely és ennek (d) tövise egy darabból áll. Hogy az ajtófélfára erősítendő (b) pánt a csapon el ne fordulhasson, a pánt és a csap a (g) helyen le van lapítva. Az (f) támasztó hü­vely (d) tövise (h) furattal bír, melybe kulcs gyanánt valamely alkalmas szerszámot illeszt­hetünk, ha a tövisét, illetve a támasztó hü­velyt el akarjuk forgatni. A hüvely elforga­tásának iránya szerint tehát az (a) csap emelkedni vagy sülyedni fog, minek követ­keztében az ajtóval összekötött fölső (i) pánt is emelkedik vagy sülyed. SZABADALMI IGÉNY. Ajtósarok lesülyedt ajtók beállítására, jelle­mezve csavarmenetekkel ellátott (a) csap által, melyre a (b) pánttal forgathatóan összekötött (f) támasztó hüvely van csa­varolva, oly czélból, hogy az ajtó füg­gélyes irányban beállítható legyen. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents