34427. lajstromszámú szabadalom • Eljárás salicylsavmethylenacetát előállítására

Megjelent 1905. évi november lió 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. IVATAL SZABADALMI LEI RAS 34427. szám, IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás salicylsavmethylenacetat előállítására. VALENTINER & SCHWARZ VEGYÉSZETI GYÁRI CZÉG LEIPZIG­PLAGWITZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 12-ike. A jelen találmány értelmében salicyl- és eczetsavmentes acetylsalieylsavat, melynek olvadási pontja 135°, súlyának (1 molekula) felével egyenlő 40%-os formaldehydoldattal keverünk és lombikban, homokfürdőn addig hevítünk, míg az egész oldatba ment át. Ezután a lombikot egy porezelláncsészébe ürítjük, a kihűléskor képződött jegeczpogá­csát szétaprítjuk és az egész masszát víz­ből átkristályosítjuk. Az ekként, kitűnő ter­melési eredmény mellett nyert új test hideg vízben nehezen, meleg vízben és alkoholban könnyen oldható, étherben ellen­ben kissé nehezebben. Kis tűkké kristályo­sodik ki, melyek gyönge, a salicylsavesterre jellemző szagúak; 108°-nál olvad. Az analysis a következő eredményt szol­gáltatta : 01610 g anyag adott 0-0725 g vizet (H2 0-t) és 0-3375 g C02 -t; találtatott számítva a C1 0 H1 0 05 képletre H 5-000 /0 4-76% C 57-02% 57-14% Az új vegyületet tehát a C1 0 H1 0 06 kép­let illeti meg; a reakcziónak e szerint a következő egyenlet szerint kellett végbe­mennie : ,0 — COCH, /H CeH/ +C/ =0 = C6 H4 / COOH II HX)OH 0 —CH2 0 —CO HCo Ismeretes ugyan már, hogy savanhydridek aldehydekkel a föntemlítetti módon reagál­nak, de ismeretlen volt és nem is volt előre látható, hogy acetylsalicylsav, a sali­cylsav eczetesterje, hasonló módon hat aldehydre. így magyarázható meg az is, hogy a jelen új vegyület, mint glycolester, vas­chloriddal ismét salicylsavreakcziót mutat, mert a salicylsav alkoholos OH-csoportját i e testben a glycolszerű methylenacetat helyettesíti. Az acetilsalicylsav ellenben savester-csoportjával vasvegyület hatására nem ád színes reakcziót. Ha ezen salicylsavmethylenacetat csekély mennyiségéhez 1—2 cm3 0-1%-os phloro­glucin-oldatot adunk és ehhez azután né­hány csepp kálilúgot öntünk, akkor előbb csak egész gyönge barna szín keletkezik. Ha azonban ezen oldatot egy napig állni

Next

/
Thumbnails
Contents