34392. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lithophon előállítására nátriumszulfát vagy chlorocid elektrilizálása által maró nátron előállítása mellett

Megjelent 1905. évi november hó 24-ón. MAGY. .JW KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 84392. szám. VIT/i. OSZTÁLY. Eljárás lithophon előállítására nátriumszulfát vagy chlorid elektrolizálása által marónátron előállítása mellett. CANDAU JEAN-BAPTISTE ÉS CANDAU AUGUSTE ELEKTRO­MÉRNÖKÖK EAUX-BONNESBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 23-ika. Jelen találmány tárgya eljárás lithophon előállítására nátriumszulfát vagy chlorid elektrolízise által és pedig maró nátron elő­állításával egybekötve. A találmány tárgyát képező eljárásnál kiindulási anyag gyanánt egyrészről a ter­mészetes báriumszulfát szolgál, melyet a kö­vetkező reakció szerint pörkölésnek vetünk alá: BaSO* + 4C = BaS + 4C0. Az így előállított báriumszulfidot ismert módon kilúgozzuk. Másrészről nátriumszulfátoldatot likacsos diafragmák segélyével rekeszekre osztott elektrolizáló kádban elektrolízisnek vetünk alá. A kád rekeszeinek egyik részében az anódok, a többiekben pedig a katódok van­nak elrendezve, mely előbbiek zinkleme­zekből, az utóbbiak pedig a marónátron által meg nem támadott anyagból állanak, pl. ugyancsak zinkből. Ezen két lemez­rendszer a megfelelő sarkokhoz van kötve, miáltal az áram megindításakor a következő reakció megy végbe: Na2 S04 + Zn «f nH2 0 = ZnSO + + 2NaOH + 2H -f (n - 2) H2 0. Bizonyos idő múlva az összes nátriumszul­fát meg van bontva és pedig az anóda­rekeszekben zinkszulfátoldat, a katóda­rekeszekben pedig marónátronoldat lesz a reakció után. Az így előállított zinkszul­fátból az előbb leirt folyamatban nyert bá­riumszulfiddal fehér csapadékot választunk le, mely, a mint a következő képlet mutatja, lithophonból áll: ZnSO4 -j- BaS = ZnS, BaSO. Ha a nátriumszulfát helyett nátriumchlo­ridoldatot elektrolizálunk, a folyamat a következőképen megy végbe: 2NaCl + Zn + nH2 0 •= ZnCl3 + 2NaOH -f + 2H + (n —2) H2 0. Az anodaterekben zinkchlorid, a katóda­terekben pedig marónátron fejlődik. Az így előállított zinkchloridoldatot nát­riumszulfátoldattal keverjük és ezután báriumszulfiddal leválasztjuk a lithophont, miközben a nátriumchlorid regeneráltatik. A reakció a következő: ZnCl2 + Na2 SO + BaS = ZnS.BaSO + + 2NaCl. Az így előállítottt lithophon igen szép tiszta fehér és nem is kell a zinksókat

Next

/
Thumbnails
Contents