34324. lajstromszámú szabadalom • Nyakkendőkapocs

Megjelent 1905. évi november hó 1 7-én. MAGY. aé^ KIR. SZABADALMI H1VATAL SZABADALMI LEIRAS 34324. szám. I/i. OSZTÁLY. Nyakkendő-kapocs. ARADSZKI DUSÁN FÉRFISZABÓ ZENTÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 31-ike. Jelen találmány tárgyát egy nyakkendő­kapocs képezi, mely arra szolgál, hogy a nyakkendőt az inggombra egyszerű ráto­lással oly módon helyezzük, hogy az se föl, se le ne csúszhassék. A találmány tárgyát a természetesnél jó­val nagyobb léptékben a mellékelt rajz tünteti föl, a melyen az 1. ábra a nyakkendőkapocsnak az ing­gombra helyezendő részét; a 2. ábra a kapocs hátsó részét, a melyhez maga a nyakkendő erősíttetik; a 3. ábra az 1. ábrabeli kapocsrész oldal­nézetét; a 4. ábra a 2. ábrabeli kapocsrész oldalné­zetét mutatja a nyíl irányában nézve. A találmány lényegében a tárcsaalakú (1) lemezből áll, a melynek egyik oldalára a fémhuzalból készített rugalmas (2) hu­rok foglal helyet oly módon, hogy az (1) tárcsa (3—3) nyílásain átdugott végeinél fogva a tárcsához forrasztás, vagy alkal­mas más módon erősíttetik. Az (1) tárcsa másik oldalára forrasztjuk vagy alkalmas más módon erősítjük a huzalból készült (5) kengyelt, a melynek végei a nyakkendő szövetébe mélyedve, a kapcsot a nyakken­dővel fixen összekötik. Az inggombra a nyakkendőt úgy helyez­zük, hogy a (2) hurok (4) hézagát a gomb (6) nyakára szorítjuk és a nyakkendőt le­felé szorítjuk. A hurok a nyomásnak enged és a gomb a hurok bővebb (7) részébe ke­rül, a miáltal a nyakkendő rögzítve van. Egy foganatosítás! alakja a kapocsnak, hogy az (1) lemez és az (5) kengyel el­maradnak, a mikor is a (2) hurok (8) és (9) részeinél fogva lesz a kapocs a nyak­kendővel szoros kapcsolatba hozva. E nyakkendőkapocs alkalmazása által fö­löslegessé válik a nyakkendőnek a gallért körülvevő és csattal ellátott része, a mi a kapocs egyéb előnyei mellett még lényeges anyagmegtakarítást is jelent. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Nyakkendőkapocs az ismert alakú, de nyakrész nélküli nyakkendők számára, az által jellemezve, hogy egy tárcsa­alakú lemez egyik oldalára egy huzalból készült, az inggombra tolandó rugalmas hurkot, másik oldalára pedig a kapocs­nak a nyakkendő szövetéhez való rögzí­tésére szolgáló, a nyakkendőbe mélyedő huzalból készült kengyelalakú részt al­kalmazunk.

Next

/
Thumbnails
Contents