34308. lajstromszámú szabadalom • Takarmányburgonya zúzó

Meg-jelent 1905. évi november hó 19-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 34808. szám. X/e. OSZTÁLY. Takarmányburgonya-zúzó. MÖCKEL FEBENCZ HEBMANN KOVÁCSMESTER OELSNITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 24-ike. Főtt burgonya aprítására szolgáló szer­kezetek ki lönböző kivitelben ismeretesek. Jelen találmánynak tárgyát egy rendkí­vül egyszerű olcsó és szállítható burgonya­zúzó képezi, melynél a garat alján két ros­tély van alkalmazva, melyek közül az egyik szilárdan meg van erősítve, a másik pedig csap körül forgathatóan van elrendezve. Működtetés czéljából elegendő csupán egy emeltyű mozgatása, mivel az összes bur­gonya magától hull az aláhelyezett tartóba. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy példaképeni kiviteli alakja van föltün­tetve, és pedig az 1. ábra a burgonyazúzó oldalnézetét, a 2. ábra ugyanezt metszetben, a 3. ábra pedig fölülnézetben mutatja be. A burgonyazúzó szerkezete a következő: A tölcsérszerű (a) tartályon, mely jelen esetben czélszerűen négyszögletes kereszt­metszettel bír, két (b) szögvas van meg­erősítve. Ezen (b) szögvasak alsó részén egy, a (b) szögvasakra merőlegesen futó párhuzamos (c) rudakból álló (A) rostély van szilárdan alkalmazva, mely rudak egy­mástól bizonyos távolságban a (b) szögva­sakra vannak erősítve. A (b) szögvasak alsó részén egy kivehető (d) csap foglal helyet, mely körül forgathatóan egy (B) rostély van elrendezve. A mozgó (B) rostély egyrészt a villa­alakra kiképezett (f) emeltyűből áll, mely villa az ágak végein a (d) csap befogadá­sára szolgáló fülekkel bír. A villa két ágán szintén párhuzamosan futó (g) rudak van­nak megerősítve, melyek úgy vannak el­rendezve, hogy épen az (A) rostély rúdjai közti hézagokat födik. A (c) és (g) rudak kifelé vékonyodnak, miáltal a hézagok ki­felé szélesbednek, hogy a zúzott anyag könnyebben lehullhasson. A mozgó (B) rostély fölött egy (h) le­mez van az (f) emeltyűn megerősítve, hogy mikor a rostélyok érintkeznek, a mozgó rostély felé új anyag ne hullhasson. A (h) lemezen alkalmazott (i) ütköző arra szolgál, hogy a (B) rostély pályáját lefelé határolja, úgy hogy a rostély az (a) tartály előfaláig nem juthat. A (d) csap végén egy (k) darab van csukló által mozgathatóan megerősítve. A csap bedugása után lefelé csappantva a (k) darabot, utóbbi a csapot, kiesés ellen biztosítja, míg a csap kihúzása esetén a (k) részt a csappal egy vonalba csappant­juk.

Next

/
Thumbnails
Contents