34270. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet fakorlátoszlopok kőlépcsőfokokon való megerősítésére

Megjelent 1905. évi november hó 9-én. MAGY. KIR SZABADALMI ^SlOT H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34270. szám. VIIl/e. OSZTÁLY. Szerkezet fakorlátoszlopoknak kőlépcsőfokokon való megerősítésére. VON LOM CARL GYÁROS KÖLN-EHRENFELDBEN. Bejelentésének napja 1905 május hó 5-ike. Elsőbbsége 1903 november 21-től kezdődik. A fakorlátoszlopoknak kőlépcsőfokokon való megerősítésére szolgáló ismeretes szer­kezetek, melyek abban állnak, hogy az oszlop a lépcsőbe eresztett ce - arra van fölcsava­rolva, vagy pedig csavarok segélyével egy lemezre van erősítve, mely beeresztett és körülöntött csap segélyével köttetik össze a lépcsővel, több hátrányt mutatnak. Ezek abban állnak, hogy a faoszlop tövéről a lakkozás könnyen lekopik s az oszlop a lépcső fölmosása alkalmával körülötte össze­gyűlő vizet magába szívja, minek következ­tében a csavarok megrozsdásodnak, idővel eltörnek s az oszlop elveszti támasztékát. Jelen találmány tárgya fakorlátoszlopok­nak kőlépcsőfokokon való megerősítésére szolgáló szerkezet, mely a korlátoszlopot a nedvesség behatolása s ennek következmé­nyei ellen hatásosan megvédi és egyúttal arra is szolgál, hogy az oszlopot a billenések következményeitől is megóvja. A tatálmány a mellékelt rajzon van föl­tüntetve, melyen az 1. ábra a megerősítő szerkezet és az abba illesztett oszlop függélyes metszetét, a 2. és 3. ábra az oszloptartó testet, külön­böző megerősítő szerkezetekkel, függélyes metszetekben, a 4. ábra pedig az 1. ábra A—B vonala szerinti vízszintes metszetét mutatja. A szerkezet a lépcsőfokba ismert módon eresztett (d) csappal vagy effélével ellátott kehelyalakú (a) üreges testből áll, melynek fala fölfelé folyton vékonyodik s (b) hossz­hasítékok által rugalmassá van téve, míg belső fenéklapja (c) bordával van ellátva, mely a (G) korlátoszlop (h) hornyával kap­csolódik. Az (a) üreges testre egy fölfelé összeszűkülő (i) gyűrű van tolva, mely a kehely falának rugalmas részét a (G) korlát­oszlophoz szorítja és ezt ily módon szilárdan tartja, míg széles talpával minden oldalról a lépcsőre fekszik, úgy hogy a korlátoszlop elbillenését megakadályozza. SZABADALMI IGÉNY. Szerkezet fakorlátoszlopoknak kőlépcsőfoko­kon való megerősítésére, jellemezve a lépcsőfokba ismert módon beeresztett csappal vagy effélével ellátott kehely­alakú (a) üreges test által, mely a belső fenék lapján elrendezett (c) borda útján

Next

/
Thumbnails
Contents