34266. lajstromszámú szabadalom • Tea- és kávéforraló

Megjelent 1905. évi november hó 9-én. MAGY ^ KIR. SZABADALM tjjgg H í VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34266. szám. XVIIl/a. OSZTÁLY­Tea- és kávéforraló. FISCHEB HENRIK UTAZÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 29-ike. Jelen találmány tárgyát oly kávé- és tea­forraló készülék képez', mely nemcsak kávé és tea készítéséhez, hanem egyéb folyadé­kok forralására és melegítésére is használ­ható és egyszersmind ivócsésze gyanánt is szolgálhat. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve. Az (A) csésze mellső részén (b) kibővü­léssel vagy toldattal van ellátva, melybe egy megfelelő alakú és nagyságú (c) hü­vely helyezhető be. A hüvely sűrű sodrony­fonásból vagy áttört érczlemezből, üvegből, porczeliánból vagy más agyagkészítményből is állhat és (N) födéllel zárható, szóval szűrőkészüléket alkot, mely czélból esetleg a hüvely belsejébe gazé, tüll vagy más fo­natot is helyezhetünk. A (c) hüvelynek a csészébe való vissza­esését a kibővülés két oldalán levő (0) ka­rimák gátolják meg, míg a csészekibővülés fenekén, valamint két belső oldalán alkal­mazott (P) szemölcsök a (c) hüvelyt a csésze­falaktól és fenéktől bizonyos távolságban tartják. A csésze lefödésére az esetleg teljesen különálló, vagy a rajzban föltüntetett módon a csészére erősített, a (H) karikaszerű fogó-I val ellátott (F) födő szolgál; ezen (F) födő­nek a csészekibővülés fölött levő (G) orra szükség szerint fölnyitható, miközben a csésze különben zárva maradhat. A (J, K) zárókészülék a csésze szilárd zárását biztosítja, úgy hogy az útikészlet gyanánt is használható. E czélból a csésze (L) fogantyúja levehető módon van elren­dezve, még pedig oly módon, hogy az (L) fogantyút a csésze hátsó oldalán elrende­zett (M) lemezke nyílásába az (R) kivágá­sokig dugjuk be és azután elforgatjuk. (U) jelzi a fogantyú egy másik alakját. Ezen fogantyút az edényfalra erősített (V) ken­gyel megfelelően alakított kivágásába dug­juk be és azután lefelé elforgatjuk. A készülék kiegészítő részét képezi a (D) szesztartó, mely fagyapottal vagy más föl­szívó anyaggal van megtöltve és fölül sod­ronyhálóval van borítva. Ezen szesztartó külön födéllel is lehet ellátva. A szesztar­tónak ily módon való kiképzése a tűzveszélyt kizárja, minthogy a gyapot által fölszívott szesz ki nem ömölhet. Használaton kívül a szesztartó, a fogantyú, a hüvelyek és végül az (E) keresztvasak a csészében helyezhetők el. Az (E) kereszt­vasak (8) kivágásokkal vannak ellátva, me­! lyek pontosan egymásba illenek és így a

Next

/
Thumbnails
Contents