34244. lajstromszámú szabadalom • Szalagfűrész

Megjelent 1905. évi november hó 4-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 34244. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Szalagfürész. BERCK-I30URGY CAMILLE GYÁROS BRÜSSELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 9-ike. Találmányom tárgya egy szalagfűrész, mely több, alkalmas állványban ágyazott, a fűrészszalagok vezetésére szolgáló korong oly alkalmazása által van jellemezve, hogy eme fűrészszalagok tetszőleges vastagságú deszkákat vághassanak, czélja pedig egy­részt hely- és munkamegtakarítás, más­részt a termelés nagymérvű fokozása. Eme szalagfűrész egy foganatosítási alakja látható, nevezetesen az 1. ábra a fűrész elölnézete, a 2. ábra fölülnézete, részben vízszintes metszete, a 3. ábra oldalnézete, míg a 4. ábra az 1. ábra a—a vonala szerint vett hosszmetszete. A szalagfűrész lényegesen új részét a két (1 2) oldaldarabból alkotott állvány képezi, mely oldaldarabokat alul és fölül a (3 3) keresztdarabok kötik össze. Eme keresztda­rabokon csúszhatnak a (4) szánok, melyek mindegyike egy-egy alkalmas (6) csapágyat visel. A két alsó csapágyba a vízszintes (7) tengely van ágyazva, melyre a (8) hajtó­szíjdob és a fűrészszalag mozgatására szol­gáló (9) korong van fölékelve, míg a két fölső csapágyba a csupán a fűrészszalag (9) vezető korongjának fölékelésére szolgáló (10) tengely van ágyazva. Ezenkívül a fölső csapágyak a (11) vezetékekben függélyes irányban is eltolhatók, mely czélra a (13) kézikérékkel fölszerelt (12) csavarorsó szol­gál. Emez elrendezés lehetővé teszi, hogy a (b) fűrészszalagok feszültségét szabályoz­hassuk. Ugyanannak a fűrészlapnak fölső és alsó korongját a következő módon lehet be­állítani, Az egyes fölső (4) szánok csukló­san vagy más módon egy-egy (14) tengely­lyel vannak kapcsolva, melyek mindegyi­kére a függélyes (16) csavartengelybe fo­gódzó (15) csavarkerekek vannak fölékelve. A két fölső (14) tengely szabad végére egy-egy (17) kézikerék van fölékelve, mely­nek forgatásával a (6) csapágyakat az áll­vány (3) keresztdarabján jobb- vagy bal­felé el lehet tolni. A (17) kerék mozgását az alsó (4) szánokra az ezekkel kapcsolt (14) tengelyekre, illetve a függélyes (16) tengelyre ékelt kúpkerekek útján történik. Mindegyik fölső (6) csapágyon beállíthatóan egy (18) vezetőrúd van alkalmazva, melyet a metszendő munkadarab magasságának megfelelően mélyebben vagy magasabban le­het beállítani, az állvány (12) oldaldarab-

Next

/
Thumbnails
Contents