34232. lajstromszámú szabadalom • Szívó és nyomószivattyú készülék

Megjelent 1905. év! november hó 4-én. .VAGY. ^gw KIR SZABADALMI H l VATAL SZABADALMI LEÍRÁS B4232. szám. Xih. OSZTÁLY. Szívó- és nyomó-szivattyú készülék. RICHTER ISTVÁN RÉZÖNTŐ SZÉKESFEJÉRVÁRON. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 29-ike. A jelen találmány tárgyát peronoszpóra­permetezőkhöz való szivattyú képezi, mely az eddig ismeretessé vált számos szerke­zettel szemben, egyszerűsége és alkatré­szeinek könnyű szétszedhetősége, de főleg az által tűnik ki, hogy ennek szivattyúhen­gere a szélkazánban van elhelyezve és ezen szivattyú a szélkazánnal együtt a folyadék­tartályból könnyen kivehető, miután ezen szivattyúszerkezet a szélkazánnal együtt, a folyadéktartály f ödelében kiképezett lyukon át van a tartályba betolva és a tartály fö­dulének lyukjának kiképzett csavarmenetbe becsavarva, vagy ellenkező esetben anyás csavarokkal a tartály födeléhez fölerősítve, így a készülék kivevésénél nem kell mást tenni, mint a csavarmenetet megoldani és az egész készüléket együtt a tartályból ki­húzni; a szivattyúhenger a tartályból szin­tén könnyen kivehető, a mely ugyancsak úgy van a szélkazánba betolva; a szivattyú­hengernek alsó vége, a mely a szélkazán fenekén át ér, csavarmenettel van ellátva, a melyre a szívó szelepház van fölcsavarva, másrészt pedig ezen szelepház a szivattyú­hengernek a szélkazánba való beerősítésére is szolgál, s ezen szívó szelepház lecsava­rása után a szivattyúhenger a szélkazánból könnyen kivehető. A mellékelt ábra a találmány tárgyát függélyes hosszmetszetben tünteti föl: 1. a íszélkazán, ebben 2. a szivattyúhenger, 3. a szivattyú dugattyúja, 5. a nyomószelep, 6. szívó szelepház, ebben 4. a golyóalakú szívószelep, 7. a szélkazánból kinyúló cső, a melyre a folyadék elvezetésére szolgáló tömlőt, a permetezőfejjel együtt lehet fölcsavarni. A készülék tömör és kényelmes, miután azt úgy az esetleges javítás, valamint meg­tisztítás czéljából igen könnyen szét lehet szedni. Természetes, hogy a szivattyúkészű­léket alkalmas módon a folyadéktartály külső oldalára is föl lehet erősíteni a nél­kül, hogy ezen körülmény a találmány lé­nyegét változtatná.

Next

/
Thumbnails
Contents