34183. lajstromszámú szabadalom • Árúboríték

Meg.1 elent 1905. évi október hó 27-én. VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34183. szám, Vl/a. OSZTÁLY. Árúboríték PLÜSS GOTTFRIED GYÁROS OFTRINGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 8-ika. Jelen találmány tárgya árúczikkekhez való boríték, melynek belső oldalán legalább egy elzárható zseb foglal helyet valamely tárgy fölvételére. Ezen bezárt tárgy a vevőnek az árúczikk iránti érdeklődését s az árúczikk értékét van hivatva fokozni. A mellékelt rajz a találmánynak egy ki­viteli alakját mutatja és pedig az 1. ábrán a nyitott boríték távlati képe, a 2. ábrán a zárt boríték oldalnézete látható. A föltüntetett példánál az (a) borítók, mely­nek külső s esetleg belső oldalaira ís rek­lámhirdetések nyomtathatók, (b) gyufák be­fogadására szolgál. A boríték belső olda­lára két elzárható (c, c1 ) zseb van erősítve, melyekbe különböző tárgyak helyezhetők. Ilyen tárgy lehet pl. reklámokkal ellátott papírlap, valamely vékony használati tárgy, pl. sebtapasz, bélyeg, pénztári engedmény­jegy, fénykép stb. Ezen tárgyaknak a (c, c1 ) zsebekbe való betolása után a zsebek elzá­ratnak. A boríték természetesen esak egy ilyen zsebet tartalmazhat s a borítékba gyu­fák helyett más tárgyak, pl. viaszgyújtók is csomagolhatók. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Árúboríték, jellemezve a boríték belső oldalára erősített egy vagy több elzár­ható zseb által, melyek egy vagy több tárgy fölvételére szolgálnak. 2. Árúboríték az 1. igénypont szerint, jelle­mezve az által, hogy a boríték gyufák befogadására alkalmas alakban van ki­képezve s belső oldalára egy vagy több zseb van erősítve. 3. Árúboríték az 1. igénypont szerint, jelle­mezve az által, hogy a boríték külső s esetleg belső oldalára is reklámhirdeté­sek vannak nyomtatva. (1 rajzlap melléklettel.) MAGY. SZABADALMI PALLA8 RÉ8ZVÉNYtársaság nyomdája budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents