34162. lajstromszámú szabadalom • Eljárás magas százalékú tápkészítmény előállítására

Megjelent J905. évi október hó 26-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34162. szám. IV/©- OSZTÁLY. Eljárás magas százalékú tápkészítmény előállítására. KÖHLER CURT UDVARI SZAKÁCS ARCOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 26-ika. Jelen találmány tárgyát eljárás magas százalékú tápkészítmény előállítására ké­pezi, mely abban áll, hogy egy rész parajt és egy rész hámozott borsót jól megtisztí­tunk, a borsót puhára pároljuk, az anyago­kat, valamint egy rész tojásfehérjét költő­kemenczében megszárítjuk, mire az anya­gokat porrá őröljük, finoman megszitáljuk és egy rész porrá törött és megszitált kan­diszczukorral jól összekeverjük. Az új eljárással előállított készítmény igen hosszú ideig eltártható és igen nagy tápértékkel bír, pl. 2307,8 tápegységgel kilogrammonként. A nitrogéntartalmú és nitrogénmentes tápanyagok viszonya is igen kedvező és jelentékeny foszfortartalma által is kitűnik ezen tápkészítmény. Fontos még azon körülmény is, hogy a készítménynek éteres és alkoholikus kivo­nata is bőven tartalmaz chlorophyllt. Az eljárás részleteiben a következő: Bizonyos számú tojás fehérjét nagy óno­zott szárítóbádogokon költőkemenczében be­szárítjuk és alkalmas golyós malomban porrá őröljük, a port pedig selyemszitákon meg­szitáljuk, úgy hogy finom fehérjelisztre te­szünk szert. Ezt ezután keverődobba he­lyezzük. Másrészről megfelelően válogatott parajt megmosunk és lószőrfenekű aszaló­kon költőkemenczékben megszárítjuk, ez­után szintén golyós malomban megőröljük. Ha ezen port is selyemszitákon megszitál­tuk, szintén a keverődobba helyezzük. Ezután megfelelő mennyiségű jól válo­gatott hámozott borsót jól megmosunk és puhára pároljuk, ónozott aszalókon költőke­menczében megszárítjuk és golyós malom­ban porrá őröljük. Ha ezen port is selyem­szitákon megszitáltuk, ugyancsak az emlí­tett keverődobba tesszük. Végül a megfelelő mennyiségű, a golyós malomban porrá őrölt, a selyemszitán átszi­tált kandiszczukrot adunk a keverődobban lévő anyagokhoz, mire a dob tartalmát ala­posan összekeverjük. A keveréket légmentesen elzárható üve­gekbe töltjük, mire a tápkészítmény forga­lomba hozható. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás magas százalékú tápkészítmény elő­állítására, jellemezve az által, hogy egy rész parajt és egy rész hámozott borsót megtisztítva és az utóbbit puhára pá­rolva, valamint egy rész tojásfehérjét

Next

/
Thumbnails
Contents