34155. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szájvíz készítésére alkalmas pastillák előállítására

Megjelent 190Ő. évi október hó 24-én. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 34155. szám. I V/h/l. OSZTÁLY. Eljárás szájvíz készítésére alkalmas pastillák előállítására. DR DEMBITZ MÁTYÁS FOGORVOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát eljárás képezi oly pasztillák előállítására, melyekből hasz­nálat alkalmával vízben való oldás által minden kelléknek megfelelő szájvizet ké­szíthetünk. Az eljárás lényegét az képezi, hogy ná­triumbikarbonikumot pasztilla alakban szag­talanító és fertőtlenítő szeren kívül egy oly savanyaggal hozunk össze, mely a víz­ben való oldás közben a szénsavat fölsza­badítja, minek folytán a folyadék élénk pezsgésbe jön, a különben nehezen oldódó szert gyorsan föloldja és egyenletesen szét­osztja. Mint savanyag igen alkalmas az említett czélra a borkősav; mint szagtalanító és fer­tőtlenítő anyag igen sok vegyszer szolgál­hat, czélszerűen lehet a káliumhyperman­gánikumot használni. Az említett anyagokon kívül még ízjavitó és illatszerek is adagolhatok. A pasztillaalak előnye, hogy a különben könnyen bomló kálium hypermangánikum tartóssá, a nap és idő behatásával szem­ben érzéketlenné válik, a szájvíz állandóan egyenlő pasztilla használata folytán kellő és egyenletes koncentrációt nyer. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás szájvíz készítésére alkalmas pasztillák előállítására, jellemezve az ál­tal, hogy nátriumbikarbonikumot és egy annak szénsavát vízben való oldás köz­ben fölszabadító sav keverékét egy szag­talanító és fertőtlenítő szerrel együtt pasztillává alakítunk. 2. Az 1. igényben védett eljárás fogana­tosítási alakja, az által jellemezve, hogy nátriumbikarbonikumot borkősavval és káliumhypermangánikummal, esetleg még ízjavító és illatszerekkel együtt pasztil­lává alakítunk. 3ÉSZVÉ* TÁRSASÁG 1-O'WIV '» BUDAPEST"*

Next

/
Thumbnails
Contents