34132. lajstromszámú szabadalom • Eljárás czukornedvek tisztítására és koncentrálására

Megjelent 1905. évi október hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 34132. szám. IV/d. OSZTÁLY. Eljárás czukornedvek tisztítására és konczentrálására. BESSON ADOLF TANÁR CAENBEN. Pótszabadalom a 21829. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 április hó 8-ika. Jelen találmány tárgyát a 21829. sz. sza­badalommal védett eljárás továbbfejlesztése képezi. Ezen eljárás egyik főelőnye abban áll, hogy a koncentráló készülék falain a kéregképződés meg van akadályozva. Jelen találmány szerint ezen eredményt úgy ér­hetjük el, hogy a koncentrálandó nedvekhez természetes aluminiumoxidot, csapadékokból származó zselatinszerű aluminiumoxidot vagy oly aluminiumoxidvegyületeket. adunk, me­lyek ez utóbbi fejlődése közben könnyen fölbomlanak. Az aluminiumoxidnak a czukornedvben való jelenléte folytán szemcsés üledék kép­ződik, mely szilíciumból, alumíniumból és mészből áll s a készülék falain a kéregkép­ződést megakadályozza. Ezen czélra alkalmas vegyületek az aluminátok, aluminiumsók, az eczetsavas, hangyasavas, kénessavas, kénsavas alumí­nium stb. A léhez adandó mennyiségek úgy van­nak megszabva, hogy 1 liter 1-05—1'06 sűrűsége lére O'Ol—0 05 gramm A12 03 jus­son. A reagensek mennyisége különben a lében levő kéregképző anyag természetétől és tömegétől függ. Az eljárás végrehajtása igen egyszerű, j Az említett reagenseket C3ak akkor adjuk a léhez, midőn a lé a bepárologtató készü­lékbe folyik. Az eljárásnak egy kiviteli módja abban áll, hogy az aluminiumoxidot közvetlenül a czukornedvben állítjuk elő, és pedig az által, hogy a nedvet aluminiumelektródák között elektrolízisnek vetjük alá. A czukornedvhez adott reagensek később szűrés által távolíttatnak el. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás czukornedvek tisztítására és koncentrálására a 21829. sz. szabadalom szerint, jellemezve az által, hogy a czu­kornedvhez a koncentráló készülékbe való vezetése előtt aluminiumoxidot, vagy A12 0s képződése mellett könnyen föl­boruló vegyületeket, pl. alumimumsókat, eczetsavat, hangyasavas, kénessavas, kén­savas alumíniumot stb. adunk oly czél­ból, hogy a készülékek falán a kéreg­képződés megakadályoztassék. 2. Az 1. igénj'pontban védett eljárásnak egy módosítása, jellemezve, az által, hogy az aluminiumoxidot közvetlenül a czu­kornedvben állítjuk elő oly módon, hogy a nedvet a koncentráló készülékbe való belépése előtt aluminiumelektródák kö­zött elektrolizáljuk. PALLAB HÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents