34078. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó berendezés

Megjelent 11)05. évi október hó 10-én. MAGY. KIR. ALMI mSt Hl SZABADALMI LEÍRÁS 34078. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Szabályozó berendezés. LOMBARD NATHANIEL GÉPÉSZMÉRNÖK WORCESTERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 február hó 7-ike. Találmányom tárgya egy berendezés mo­torok forgássebességének szabályozására, mely főleg akkor alkalmazható előnyösen, mikor a mótor szelepének, bolattyújának vagy más szabályozó tagjának mozgatására egy külön segédmotor szolgál. Eme berendezés a csatolt rajzokon lát­ható, nevezetesen a rajzok 1. ábrája a berendezés fölülnézete, 2. ábrája hátulnézete és 3. ábrája bal oldalnézete, míg a 4. ábra a berendezés függélyes közép­hosszmetszete és az 5. ábra metszete a 2. ábra 8—8 vonala szerint; :a 6—13. ábra részlet, még pedig a 8—13. ábra nagyobb léptékben rajzolva. A (10) alapzaton a (11) csapágy bakokban a mótor (12) szabályozó tengelye van ágyazva, mely valamely alkalmas módon van a mótor sebességét szabályozó szelep­pel vagy más hasonló taggal kapcsolva. Ugyancsak a (11) csapágybakokban van az üreges (13) tengely ágyazva, melyre a (12) tengellyel az erre fölékelt (18) kar (17) peczke útján a (12) tengellyel kapcsolható (16) laza fogaskerékbe fogódzó (15) fogas­kerék van fölékelve. A (13) tengely (19) karjai két tengelykötés (20), illetve (21) : részeivel vannak összekötve, mely tengely­kötések másik két fele a (24) csapágyakba ágyazott (22), illetve (23) hajtótengellyel (4. ábra) van kapcsolva. A (22), illetve (23) hajtótengelyt a (28) szíjdob által hajtott (27) tengely (5. ábra) a (25), illetve (26) kúpkerékátte­vés útján ellentétes irányban forgatja. A (19) karokon a (31) rudak útján egy-egy (30) sarúpár van fölszerelve, melyek a (13) tengelyben végignyúló (32) rúddal a meg­rövidíthető és meghosszabbítható (33) ru­dak útján vannak kapcsolva. Eme (33) ru­dak fejei a (30) sarúkkal és az eltolható (32) rúddal forgathatóan vannak kapcsolva. Mikor a (33) rudak normális helyzetükben vannak, a két rúdpár által képezett szögek csúcsa egymástól elfordul. A (32) rúd egyik végén a (35) csavarme­netek vannak kiképezve (2. ábra), melyek a (37) emelőre szerelt (36) csavarházba fo­gódzanak. A (37) emelő villás végére a (39) csapok útján (38) görgők vannak ágyazva, melyek közül az alsók a (41) talapzat (40) üregébe, a fölsők pedig a (43) vezetékben vezetett (42) keresztfejbe fogódzanak (1. ábra). Mikor a (32) rúd bal- vagy jobbfelé mo­zog, a (33) emelőpárok belső csuklópontjai

Next

/
Thumbnails
Contents