34065. lajstromszámú szabadalom • Újítás szúrókulcsos zárakon

Megjelent lí)05. évi október hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 84065. szám. VlII/d. OSZTÁLY. Újítás szúrókulcsos zárakon. VLHA EDE LAKATOSSEGÉD ANDBÁSFALÚN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 január hó 30-ika. Jelen találmány tárgyát újítás képezi szúrókulcsos zárakon, melyeknél, miután a zárat kinyitottuk, a szúrókulcsot a zárból addig nem lehet kihúzni, a míg a zárat is­mét el nem zártuk. A mellékelt rajzon a találmány tárgya az 1. ábrában oldalnézetben van föltüntetve, a zártok födőlemezének eltávolítása mel­lett; a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti metszetét mutatja; a 3. ábra az 1. ábra C—D vonala szerinti metszetét tünteti föl; a 4. ábra az 1. ábra E—F vonala szerinti metszetét ábrázolja; az 5. ábra a zár oldalnézetét tünteti föl a kulcsnyílással ellátott födőlap oldaláról nézve; a 6. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti metszetének egy része, a midőn a kulcs a zár nyitott állapotában a zárban fogva tar­tatik; a 7. ábra a szúrókulcs részben metszett oldalnézete a fogantyú egyik felének eltá­volítása mellett; a 8. ábra a szúrókulcsot a 7. ábrának meg­felelő nézetben oly állapotban tünteti föl, melyben az a zár nyitása után fogva tar­tatik; a 9. ábra a 7. ábra G—H vonala szerinti metszetét tünteti föl. A (23) akaszok egyik (1) vezetékében el­rendezett (2) kivágásba a (4) csuklódarab (5) peczke nyúlik. A (4) csuklódarab egy (3) kétkarú emeltyű egyik karjával csuklósan van összekötve, mely emeltyű a (24) tok (25) bakján van ágyazva. Az (5) csappal bíró (4) csuklót a (6) rúgó állandóan az akaszok felé szorítja. A (7) zárreteszen (8) ütköző van megerősítve, mely ha a retesz zárt helyzetben van, a (3) emeltyű (9) kar­jára fekszik és megakadályozza, hogy az (1) vezeték (2) kivágásában lévő (5) peczek a (6) rúgó hatása folytán az akaszok felé szoríttassék. A szóban forgó zár nyitására a 7—9. áb­rákban föltüntetett kulcs szolgál. Ezan kulcs zsebkésszerűen összecsukható (10 11) részekből áll. A (10) résznek az akaszokat működtető (12) vége az akaszok számának és kivágásainak megfelelően van alakítva, a (7) zárretesz működtetésére pedig a (10) rész belsejében a (13) tolóka van elren­dezve, mely a megfelelően vezetett (14) rúd segélyével kitolható (8. ábra); a (13) tolókán lévő (15) ütköző megakadályozza a tolókának a (10) részből való kiesését. A (14) rúd (16) zárónyelvvel a 7. ábrán föl-

Next

/
Thumbnails
Contents