34056. lajstromszámú szabadalom • Szög hornyolt tetőfödémcserepek megerősítésére

V Megjelent 11M)5. évi október hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 34056. szám. VII I/b. OSZTÁLY. Szög hornyolt tetőfödőcserepek megerősítésére. G. KOHN & SOHN CZÉG BRÜNNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 20ika. Jelen találmány tárgyát szög képezi hor­nyolt tetőfödő cserepek alsó végének a lé­czeken való megerősítésére; az ily meg­erősítés a hornyolt tetőfödő cserépnek az alulról ható szél által való leemelését, il­letve leoldását megakadályozza. A mellékelt rajzban a találmány tárgya van föltüntetve, és pedig 1. ábrán a részben kirajzolt tető fölül­nézetben, 2. ábrán függélyes hosszmetszetben, 3. ábrán a tető távlati képe nagyobb lép­tékben, míg 4. ábrán a szög elölnézetben, ö. ábrán oldalnézetben és 6. ábrán fölülnézetben van föltüntátve. A (b) lécz fölső (a) oldalfalába beverendő (c) szög függélyes irányban fölfelé elhajlí­tott, czélszerűen lapos (d) karral bír, mely­hez egy vízszintesen elhajlított, kampósze­rűen kiképezett (e) kar csatlakozik. A szög (3. ábra) karjával a hornyolt födő­cserepek (f) oldalfelületeihez úgy illeszte­tik, hogy az (e) kar kampószerű végével a (g) horonyba kapaszkodjék; azután a szö­get a lécz fölső oldalfalába beverjük. SZABADALMI IGÉNY. Szög hornyolt tetőfödőcserepek megerősíté­sére, az által jellemezve, hogy a lécz fölső oldalfalába beverendő (c) szög füg­gélyesen fölfelé elhajlított, előnyösen lapos (d) karral bír, melyhez egy vízszin­tesen elhajlított, kampószerűen alakí­tott (e) kar csatlakozik. 1 rajzlap melléklettel.) Gil.Aa hÉSZvÉn1 .ÁnSASAG N' OMtVAjA "<,l .PfMf-

Next

/
Thumbnails
Contents