34046. lajstromszámú szabadalom • Fölfüggesztés forgó ajtószárnyak számára

Megjelent 1UOŐ. évi október lió 5-é:«. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEI RAS 34046. szám. VlII/d. OSZTÁLY­Fölfüggesztés forgó ajtószárnyak számára. WENDLER GYULA ÉPÍTÉSZ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 január hó 24-ike Jelen találmány forgó ajtószárnyak föl­függesztésére, például oly forgó ajtószár­nyak számára való fölfüggesztésre vonat­kozik, melyek a küszöbkamrafal felöli olda­lukon egy forgatható tető függélyes csapjai körül lengethetően vannak elrendezve. A találmány értelmében az ajtószárny fölfüggesztésére golyós csapágyak vannak elrendezve, melyek nemcsak a szárnyat tartó forgáscsap könnyű forgathatóságát, hanem az ajtószárny megtámasztását is elő­segítik, miáltal a szárny további támasz­tásai elhagyhatók és az ajtószárny tenge­lye körül körülforgatható, tehát a kijárás irányára szög alatt álló helyzetben soha­sem akad meg; , a mi az oldalpántokon függő ajtóknál elkerülhetetlen. A találmány tárgya a mellékelt rajzon két kiviteli alakban van föltüntetve. Az 1. ábra a forgó ajtót nézetben és rész­ben metszetben mutatja, melynél az ajtó­szárnyak a küszöbkamrafal felőli oldalukon egy forgatható tető függélyes csapjain for­gathatóan vannak elrendezve és ismert mó­don kiakaszthatóan keresztalakban vannak összetartva. A 2. és 3. ábrák a szárnyak fölfüggesztő berendezésének két kiviteli alakját mutat­ják. Az 1. és 2. ábrabeli kiviteli alak értelmé­ben a forgatható (f) tető (g) csapjai által tartott (h j) szárnyak mindegyike részére két (gl g2) golyós csapágy van elrendezve. Az egyik (gl) golyós csapágy a (g) forgás­csap ágyazására szolgál, míg a másik meg­felelő szélesre készített (g2) golyós csapágy a szárny támasztására szolgáló berendezést képezi. A föltüntetett kiviteli alaknál a tá­masztó csapágy két, a golyókat fölvevő csészéből áll, melyek közül a fölső a for­gatható tetőn, míg az alsó, melyet a for­gáscsap tart, az ajtószárnyon van megerő­sítve. A 3. ábra szerinti kiviteli alaknál a (gl) golyós csapágy a (h) szárnyat tartó (g) csap ágyazására szolgál, míg a két egymás fölött fekvő (g3 g4) golyós csapágy a szárny támasztását képezi, mi mellett ezen két csapágyat a (g) csap (m) vastagítása, az (ml) hüvely és az (m2) csavaranya rög­zíti helyzetében. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fölfüggesztés függélyes csapokon len­gethetően elrendezett forgó ajtószár­nyak számára, jellemezve két golyós csapágy által, melyek közül a fölső (gl)

Next

/
Thumbnails
Contents