34038. lajstromszámú szabadalom • Újítás ürüléktisztító berendezéseken

Megjelent 1905. évi október hó 5-én. MAGY SZABADALMI KIR. Hí VATAL S Z A B A DA L MI LEI R A S 84038. szám. XXI/b. OSZTÁLY­Újítás ürüléktisztító berendezéseken. PRISTER GYÖRGY VÁLLALKOZÓ ÉS SZÁLÉ KÁLMÁN FŐMÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 10-ike. Jelen találmány oly ürüléktisztító, illetve derítőberendezések javítására vonatkozik, melyeknél az ürülék és az azt továbbító öb­lítővíz megfelelő csővezeték útján egymás­után több derítőtartányba folyik, miközben deríttetik. A találmány értelmében az utolsó derítő­tartány után egy szűrőtartányt alkalma­zunk, melyben a folyadék utolsó iszapos vagy nyálkás tartalma eltávolíttatik. A rajzon a találmány értelmében szer­kesztett ürülékderítő berendezés egy kivi­teli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a berendezés hosszmetszete és a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti vízszintes metszete. Az ismert (a b) derítőtartányok után a (c) szűrőtartány van elrendezve, melyben a (d) lyukasztott lemezen vagy hasonlóan egy (e) szűrőréteg, pl. kavicsréteg van elhe­lyezve. A folyadék a (b) tartányból (f) csövön át az (e) szűrőrétegre folyik és miután azon átfolyt, a szűrő alatt elrendezett (g) csö­vön át elvezettetik. A (c) szűrőtartányba czélszerűen a házeresz alatt lévő esővízcsa­tornából jövő csövet is bevezethetjük, és pedig czélszerűen két helyen, a szűrő fö­lött (h)-nál és a szűrő alatt (i)-nál, hogy eső alkalmával az esővíz egy része a szűrőn nagy gyorsasággal átfolyjon és ez által a szűrőrétegre rakódott iszapszerű maradékot leöblítse és a (c) tartány alsó részébe ve­zesse. Ezen berendezés, mely igen czélsze­rűen a 31411. számú szabadalmunk tárgyá­nál is alkalmazható, a folyadék teljes de­rítésén kívül még azzal a nagy előnnyel is bír, hogy a folyadék utolsó gáztartalma a kavicsrétegre való esés és szétosztás al­kalmával teljesen elillanhat, úgy hogy a szűrőn át folyt folyadék teljesen szagtalan. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás oly ürüléktisztító, illetve derítő berendezéseken, melyeken az ürülék az öblítővízzel együtt egymásután több de­rítőtartányon folyik keresztül, jelle­mezve az által, hogy az utolsó derítő­tartány után egy szűrőtartány van el­rendezve, melyben a folyadék átszűrése czéljából egy szűrőréteg van alkalmazva, melyen a derítendő folyadék átfolyik.

Next

/
Thumbnails
Contents