33977. lajstromszámú szabadalom • Újítások lánczfonalaknak mechanikus úton, összeadás által történő toldására szolgáló berendezéseken

< Megjelent 11)05. évi szeptember hó 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 83977. szám. Xiv/b. OSZTÁLY. Újítások lánczfonalaknak mechanikus úton, összesodrás által történő toldására szolgáló berendezéseken. WARP TWISTING IN MACHINE COMPANY CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 január hó 26-ika. Találmányunk tárgya újítások oly beren­dezéseken, melyek szövőszékeknél alkalmaz­hatók, hogy régi lánczfonalak végeihez hozzásodrás által újabb lánczfonalakat le­hessen kapcsolni. Ily berendezések például 19664., 21096. és 22685. számú magyar sza­badalomból váltak ismeretesekké. A csatolt rajz 1. ábráján eme berendezés oldal-, 2. ábráján elől- és 3. ábráján hátul nézetben látható; míg a 4. ábra a 2. ábrához hasonló nézet azon­ban a berendezés egyes részeit eltávolítva képzeltük, úgy hogy a berendezés belső részei is láthatókká legyenek. Az 5. ábra a berendezés állványának oldal­nézete ; a 6. ábra a belső hajtómű egy részének oldalnézete. A 7. és 8. ábra az egyik horgosrudat ábrá­zolja; a 9. ábra pedig a hajtótengely középvona­lán átmenő metszet. A 10. ábra a 9. ábra baloldali részének homloknézete; a 11. ábra a gép hátsó fölső részének ol­dalnézete ; a 12. ábra a 11. ábra x—x vonala szerint vett keresztmetszet; a 13. ábra a 11. ábra egy részéhez tartóz0 hátulnézet. A 14., 15. és 16. ábra a 9. ábrán látható szerkezet részlete; a 17. ábra a hozzásodró szerkezet tenge­lyén átmenő metszet. A 18. ábra eme szerkezet egy részének né­zete; a 19. ábra pedig a 18. ábrán látható rész­let hátulnézete, részben metszete. A 20—25. ábra a 17., 18. és 19. ábrához tartozó részletek; a 26. ábra a vonalat levágó és hozzásodró szerkezet fölül; a 27. ábra pedig ennek elölnézete. A 28—39. ábra eme berendezés részleteit ábrázolja. A 40. és 41. ábra ugyanezen berendezés egy más foganatosítási alakjának fölül- és elöl­nézete. A 42. ábra a fonálgyiijtő oldalnézete. A 43. ábra eme foganatosítási alak kapcsai­nak oldal-, a 44. ábra fölül- és a 45. ábra hátulnézete. A 46. és 47. ábra egy lemez elől- és oldal­nézete, mely végével a kapocsba van be­fogva. A 48- 53. ábra a kapocs részlete. Az

Next

/
Thumbnails
Contents