33950. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet kulcslyukak elzárására

Megjelent 1905. évi szeptember hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. 11VATAL. SZABADALMI LEIRAS 88950. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Szerkezet kulcslyukak elzárására. BRZ1TWA JÓZSEF KERESKEDŐ CHARLOTTENBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 11-ike. Jelen találmány tárgya mindennemű zárak igosulatlan fülnyitásának megakadályozá­sa szolgáló szerkezet, mely egyszerű volta i könnyen kezelhető alakja daczára, az idig ismert hasonló szerkezetek fölött jon előnnyel bír, hogy úgyszólva föltétlen ztosságot nyújt. Ezen szerkezet, ajtózárak­ál alkalmazva, úgy belülről, mint kívülről bevezethető a zárba s mivel a kulcslyuk­ul nem áll ki, egyáltalában nem tűnik :erobe. A találmány tárgyának egy kiviteli alak­it a mellékelt rajz mutatja, melyen az 1. ábra a szerkezet oldalnézete a kulcs­aikba való betolására kész állapotban, a 2. ábra a szerkezet hosszmetszete ugyan­zon helyzetben, a 3. ábra szintén hosszmetszet, egymáshoz épest elforgatott szakálakkal és kihúzott ulcc8al, a 4. és 5. ábra a használatra kész szerke­st keresztmetszete a 2. ábra x—x és y—y onala szerint, míg a 6. és 7. ábra ugyancsak keresztmetszete­et mutat a szerkezetnek a 3. ábrán elfog­ilt helyzetében. Mint különösen a 3. ábrából kitűnik, az gész szerkezet a két (A és B) főrészből áll, melynek használatra kész állapotban szuronyzár segélyével vannak egymással összekötve (1. és 2. ábra). Az (A) hüvely bárom (a, al, a2) részből áll, melyek közül az (a) részt egy (c) szeg köti össze szilárdan az (a2) részszel. Az (a és a2) rész között foglal helyet a (c) szeg körül forgatható (al) hüvely, mely az (a2) hüvelyhez hasonlóan szintén kulcsszálakkal van ellátva. Az (a és al) hüvelyek négy kis (d) fordulattal bírnak, melyekben rúgóhatás alatt álló akasztópeczkek foglalnak helyet. Az (a) hüvely (d) furataiba ezenkívül a (B) kulcs (e) peczkei illeszkednek, minek követ­keztében a betolt (B) kulcs elforgatása al­kalmával egyúttal az (a) hüvelylyel a (c) szeg útján összekötött s (f) szakállal ellá­tott (a2) hüvely is elfordul, míg az (f2) szakáll a zárlemezben szilárdan állva ma­rad. A (B) kulcs (bl) gyűrűs horonnyal bír, mely a (b3) helyen elül nyitott, úgy hogy a kulcsnak a 3. ábrában föltüntetett helyzetében a kulcs hornyának (b3) kivá­gása az (f2) szakáll (g) peczkére tolható, minek következtében a (B) kulcsot, midőn elforgattatik, az (f2) szakálnak a (bl) gyű­rűs horonnyal kapcsolodó (g) peczke az (A) hüvelylyel szilárdan összekötve tartja. Az (a) hüvely (i) furatába illő s a (B) kulcson

Next

/
Thumbnails
Contents