33824. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fa és más anyag díszítésére

Megjelent 1905. évi szeptember lió 17-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 38824. szám. VIII/c OSZTÁLY. Eljárás fa és más anyag díszítésére. ADAMES EDWARD GODDARD ÜVEGDÍSZÍTŐ MESTER LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 február hó 22-ike. A jelen találmány fa és más anyag, pl. üveg, fém stb. díszítésére alkalmas eljá­rásra vonatkozik és czélja igen hatásos be­rakott famunkautánzatok és egyéb díszítő és művészeti effektusok olcsón és köny­nyen való létrehozása. Az eljárásnak fa díszítésére való alkal­mazása esetén, pl. zongorák burkolására, műasztalos munkákra, és egyéb czélokra, a fa kezelendő fölületét mindenekelőtt a szo­kásos módon gyalulással, vakarással és üvegpapirral való súrolással fényezzük. Le­het azután a fát lakkréteggel stb. bevonni és csiszoló (smirgl) papírral csiszolni és olajjal bedörzsölni. Az ily módon előállított sima fafölületet most fényezőanyaggal vonjuk be, melyet 900 g. fehérített sellakból, 70 g. gummi­masztixból és 28 g. kolofóniumból, ezeknek alkalmas mennyiségű faszeszben való föl­oldása által nyertünk. Miután e fényező anyagból egy vagy több réteget raktunk az előkészített fafölületre és azt megszáradni hagytuk, a fafölületet czementxtömbbel bedörzsöljük, mely 450 g. méhviaszból, 85 g. kanadabalzsamból és 57 g. orosz faggyúból van készítve. Ez azon eredménnyel jár, hogy a fölületet kissé ra­gacsossá teszi. Ezen ragacsos fölületre már most ónfiist­ből vagy más alkalmas anyagból álló vé­kony lemezt helyezünk, ezt erősen leprésel­jük és egyenletesen simítjuk, míg a fém­füst elég szilárdan rátapad a fára. Az ónfüst fölső lapját ezután kézzel vagy sablonnal ama rajzmintával látjuk el, mely­nek a kész fafölületen kell majd előtűnnie és a rajz kontúrvonalait gondosan bevág­juk a fémfüstbe, mikor is a nyomásnak nem szabad nagyobbnak lennie, mint a mennyi a fémfüst keresztülmetszésére szükséges. Ez­után a fémfüst fölületét sima kemény tárgy­gyal, pl. csonttal súroljuk, a fémfüstöt, mely a mintán kívül van, kézzel eltávolít­juk a fölületről és a fémfüstben foglalt mintát újból simára dörzsöljük. A fémfüst eltávolításánál visszamaradó czementet most terpentinnel, melyet czél­szerűen kefével hordunk föl, lemossuk a fölületről. A fához tapadó ónfüstben lévő mintával ellátott fölületet azután festjük, erezzük, színezzük vagy valamely más tetszőleges mó­don díszítjük és az egészet kopalfirniszbe­vonattal rögzítjük. Ha e firnisz megszáradt, az ónfüstoen lévő mintát gondosan eltávolítjuk és a fa első fölületét föltárjuk az által, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents