33784. lajstromszámú szabadalom • Újítás varrógépeken

Megjelent 15)05. évi szeptember lió 1-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 38784. szám. I/g. OSZTÁLY. Újítások varrógépeken. FLANAGAN DENIS GYÁRTULAJDONOS CLAYTON-LE-MOORSBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 2 ika. Jelen találmány tárgyát újítások varró­gépeken képezik, amelyek két csévével van­nak ellátva. Az újítások oly szerkezetek alkalmazására vonatkoznak, melynél a hu­rok a huroktartó által a fölső tűfonaltól a cséveház mögött fekvő adott helyre vitetik, továbbá oly szerkezetekre, melyek segélyé­vel a cséveháztartó belső fölülete és a cséveház külső fölülete között szabad teret létesíthetünk. Ezenkívül kiterjednek az újí­tások a motolaháztartóra, oly szerkezetek alkalmazására, melyek a fölső fonalat föl­fogják és a huroktartó számára elegendő fonalhosszt húznak, továbbá az alsó fonál feszítőszerkezetére, a huroktartó működte­tésére szolgáló szerkezetekre, a továbbító­szerkezetekre, valamint azon szerkezetekre is, melyekkel a hosszegységre eső öltések számát szabályozni lehet. Az egyes szerkezetek példaképeni foga­natosítási alakjai a mellékelt rajzban vannak föltüntetve, melyen: 1. ábra a varógép hosszmetszete, 2. ábra a gép a másik oldalról nézve részben metszetben. 3. ábra a gép hátul nézete, 4. ábra a gép elölnézete részben metszet­ben ; a mozgatószerkezetet elfödő lemez el van távolítva. 5. ábra a cséveháztartó elölnézete, 6. ábra pedig ennek fölülnézete, 7. ábra végnézete és 8. ábra oldalnézete, melyben a cséveház födele nyitott és csukott helyzetben van föltüntetve. 9. ábra a cséveház nézete csukott födő­vel, az alsó fonál feszítőszerkezetének cse­kély módosításával. 10. ábra a 8. ábrának megfelelő alaprajz, 11. ábra a 9. ábrának megfelelő alaprajz, 12. ábra a cséveháztartó és az ezt mozgató szerkezet oldalnézete. 13. ábra a cséveháztartó, a cséveház, az alsó fonál feszítőszerkezetének, valamint a tűfonálnak a cséveház körül való burkolá­sára szolgáló szerkezet elölnézete. 14. ábra a gép alsó részében elhelye­zett szerkezetek, különösen a cséveház, a hurkolószerkezet és a továbbítószerkezet alaprajzát ábrázolja. 15. ábra a 14. ábrának megfelelő jobb­oldali oldalnézet, mely a továbbítószerkezetet mutatja. 16. ábra pedig csupán ezen szerkezet alaprajza. A gép (a) alaplemezéből az (a') tartó emel­kedik, melybe az (a") tengely van ágyazva, amely egyik végén a szokásos (b) lendítő-

Next

/
Thumbnails
Contents