33724. lajstromszámú szabadalom • Habverő és vajköpülő

— 2 — van ágyazva, .mely a (2) tengellyel párhu­zamos (10) csapok körül forgatható, úgy hogy a (7) tengely s így a (8) lapátok nem­csak forgó mozgást, hanem lengő mozgást is (2. ábra) végeznek. A rugalmas (8) verőlapátok (11) gyű­rűkkel vannak a (7) tengelyre erősítve, mely gyűrűk a tengelyen eltolhatók és bár­mely helyzetben rögzíthetők, úgy hogy>zen gyűrűknek megfelelő beállítása által a (8) lapátok alakja változtatható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Habverő és vajköpülő, az által jelle­mezve, hogy a verőlapátok tengelyének forgatására csavaranya és csavarorsó van alkalmazva olyképen, hogy a csa­varorsónak tetszőleges hajtóművel ten­gelyirányban való alternatív mozgatása által a csavaranya és az ezzel összekö­tött lapáttengely jobb- és balirányú forgómozgásba jön. 2. Az 1. alatt igényelt habverő és vajkö­pülő kiviteli alakja, az által jellemezve, hogy a verőlapátok tengelye oly keretbe van ágyazva, mely csapok körül forgat­ható, a csavarorsó pedig változtatható excentricitású forgattyús hajtóművel van összekötve, úgy hogy a lapátten­gely és lapátok a forgattyús mechaniz­mus excentricitásának megfelelő lengő mozgást is végeznek. (1 rajzlap melléklettől.) •*UJ«Í TÁHaASÁO NYOWOÁJA MUl'APtBlfc*

Next

/
Thumbnails
Contents