33603. lajstromszámú szabadalom • Könnyen fertőtleníthető fefe

Megjelent 11)05. évi julius hó 31-én. MAGY. KIH. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 83608. szám. XX/e. OSZTÁLY. Könnyen fertőtleníthető kefe. BECHTOLD MIKLÓS BORBÉLY BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 6-ika. Jelen találmány tárgyát könnyen fertőt­leníthető kefe képezi, melynek czélja az, hogy a kefe fahátai a fertőtlenítés alatt ne szenvedjenek. A mellékelt rajz az új kefe egy példa­képein foganatosítási alakját tünteti föl. 1. ábra a kefe hosszmetszete a sörték elhagyásával, 2. ábra a tulajdonkópeni kefehát oldal­nézete, 3. ábra a kefe fölülnézete. A találmány lényege abban áll, hogy a sörtéket a fertőtlenítésnek jól ellentálló vé­kony lemezbe, pl. fémlemezbe kötjük, me­lyet a kefe kezelésére szükséges vastagabb pl. fából vagy tetszőleges más alkalmas anyagból álló kefeháttal könnyen oldhatóan kötünk össze, úgy hogy használat alkalmá­val a két rész egyesítve van, fertőtlenítés­kor pedig a sertéket hordó vékony lemezt a fog;.ntyú gyanánt szolgáló hátrésztől el­választjuk. A rajzban (a) a vékony fém- vagy ha­sonló lemez, melybe a serték vannak kötve és mely a fogantyú gyanánt szolgáló vas­tagabb (b) fa vagy hasonló hátrésszel való összeköttetés létesítésére a (c) csavarokkal van ellátva. A csavarok (d) lapos szárnyas fejekkel, a (b) hátrész pedig a fejek befoga­dására szolgáló lapos keresztmetszetű (e) csatornákkal és mélyített kerek (f) lyu­kakkal van ellátva. Az (e) lyukak is kerekek lehetnek, azonban ekkor kisebb átmérőjűek az (f) lyukaknál, úgy hogy a lyukakban váll keletkezik, melyre (g) fémlemez van fektetve, a mely a (d) fej keresztülbocsátá­sára szolgáló (h) liasítékkal van ellátva. Ha a kefét fertőtleníteni akarjuk, úgy a (d) csavarfejeket úgy fordítjuk, hogy azokat a (h) hasítékokon, ill. (e) lyukakon keresztül­húzhassuk és az (a) lemezt a (b) háttól el­választjuk és csak az előbbit fertőtlenítjük. SZABADALMI IGÉNY. Könnyen fertőtleníthető kefe, jellemezve az által, hogy a sertéket hordó (a) lemez a fogásra szolgáló (b) kefeháttal a le­mezre erősített, forgatható és lapos (d) fejekkel ellátott csavarokkal van össze­kötve, melyek a (b) kefehát hasítékain keresztüldugva elforgathatok és a két részt szilárdan, de könnyen szétválaszt­tóan kötik össze. (1 rajzlap mellékletlel.) 4ÉaZVÍNV TÁMAAÁO N 'OVKV IA QUOAPESTe*

Next

/
Thumbnails
Contents