33565. lajstromszámú szabadalom • Kétütemű ecplóziós mótor kormány dugattyúval

Megjelent Í905. évi július lió 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 33565. szám, V/d/3. OSZTÁLY. Kétütemű exploziós mótor kormánydugattyúval. KB A FT FRIGYES OKL. MÉRNÖK HOLZMINDENBEN Bejelentésének napja 1904 deczember hó 23-ika. Elsőbbsége 1903 julius 20-tól kezdődik. Jelen találmány tárgya kétütemű explo­ziós mótor kormánydugattyúval és szívó hengerrel az elégett gázok számára. A mellékelt rajzlapon egy ilyen gép hosszanti metszetben van föltüntetve. E gép az (A) munkahengerből és a (B) szívóhen­gerből. A két hengernek központos tengely­vonalai egymással 90° szöget képeznek. A hengerek dugattyúinak mozgatására rendelt tolórudak közös forgattyúcsaphoz csatlakoz­nak. Ha két hengernek tengelyvonalai egy irányban feküsznek, akkor a hozzájuk tar­tozó forgattyúcsapoknak kell egymással 90° szöget bezárni. A gép működésének folyamata, a forgaty­tyúnak az ábrán fölrajzolt irányban történő egyszeri körülfordulása alkalmával, a kö­vetkező : Míg a forgattyú (a)-tól (b)-ig fordul a meggyújtott gázok a dugattyút a munkahen­gerben lefelé hajtják. Midőn a forgattyú (b)-től (c.)-ig megy, a dugattyúnak (x) nyílásain és a hengernek (y) nyílásán, mely nyílások akkor egymással átellenben feküsznek, az elégett gázok az (r) csövön át a szabadba távoznak. Ha most már a forgattyú (c)-től tovább mozog (d) felé, akkor az (x és y) nyílások nem állanak többé szemközt egymással, ellenben a dugattyúnak (x) nyílásai ekkor hengernek (z) nyílásával s ugyanakkor a másik oldalon a dugattyúnak (m) nyílásai a hengernek (n) nyílásaival kerülnek átellenbe. Ez utóbbiak az (o) cső révén a (B) szívó­hengerrel állanak ekkor összeköttetésben. A szívóhenger dugattyúja ekkor, a forgattyú­nak (c)-től (d)-ig leírt útja alatt, a munka­hengerben visszamaradt elégetett gázokat kiszívja s egyidejűleg a (p) csövön levegőt és gázt, vagyi3 friss robbanó keveréket szív be. A munkahengerben elrendezett, cső­alakú (E) betét segélyével, melynek egyik fele a dugattyúhoz, másik fele pedig a hen­gerköpenyhez van erősítve, valamint a du­gattyú csatornáinak sajátlagos elrendezése folytán lehetségessé válik az elégett gázok­nak tökéletes leszívása, a nélkül, hogy a friss robbanó keverék, mely azután a munka­hengernek egész terét kitölti, a (B) szívó­hengerbe juthatna. A forgattyúnak (d)-től a legmagasabb (a) pontig történő továbbforgása alkalmával a robbanó keverék a muukahengerben kom­primáltatik s végül meggyujtatik, mire a leírt munkafolyamat újból kezdődik. A szívóhenger dugattyújának visszafelé történő lökete alkalmával a munkadugattyú­nak (k) csatornája, valamint a munkahen-

Next

/
Thumbnails
Contents