33402. lajstromszámú szabadalom • Darú a kokilla lehúzására és az aczéltuskó szállítására való fogókkal

Megjelent lilOS. évi julius lió í-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 33402. szám. XII/©- OSZTÁLY. Darú a kokilla lehúzására és az aczéltuskó szállítására való fogókkal. LUDWIG STUCKENHOLZ CZÉG BUHB/M WETTERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 szeptember hó 30-ika. Jelen találmány tárgyát darú képezi, mely úgy a kokilla lehúzására, mint az aczéltuskó szállítására való fogókkal van ellátva, aminek előnye, hogy darú úgy a tuskó szállítására, mint a mélyen fekvő izzitó pesteknél is alkalmazható. Az eddig ismert szerkezeteknél lehet ugyan a kokilla lehúzásához használt fogó­val az aczéltümböket is szállítani, a fogó méretei azonban azáltal, hogy szájbőségé­nek úgy a legnagyobb kokilla átmérőjének, mint a legkisebb tömb keresztmetszetének kell megfelelni, oly nagyok és a szerkezet oly súlyossá válik, hogy nem képes az arány­lag kicsiny hőkiegyenlítő gödrökbe behatolni, azaz a tuskó kihúzására nem használható. Ezen hátrányt jelen találmány tárgya az­által szünteti meg teljesen, hogy a kokilla fogvatartására lehúzása alkalmával egyrészt és a tuskónak a melegítő gödörbe való be­helyezésére és onnau való kihúzása, más­részt egy-egy külön fogó van elrendezve; a két fogó pl. egymáshoz keresztirányban van elrendezve. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási példában van föltüntetve, és pedig 1. ábrán a fogó nézete a megfogott tus­kóval; 2. ábrán a fogó nézete a megfogott ko­killával; 3. ábrán az 1. ábra 3—3 vonala szerint vett metszetben; 4. ábrán a működésben levő dugattyú a kokilla-fogóval. Az 1. ábrán (a) jelzi a darúemelőről le­csüngő U-vasakat, melyeken a (d) tuskó­fogó számára (c) hasítékokkal ellátott (I)) szárnyak vannak elrendezve. A tuskófogó elrendezése magában véve ismeretes. A tuskófogó az (e) csuklós rudak és az (f) lán­czok segítségével fölülről, azaz a darú kor­mányosa által kormányoztatik. A fogó (g) középrésze mint négyszögletes keret van kiképezve és körülfogja a két (a) U-vasat, melyeken a fogó nyitása és zárása alkal­mával föl- és alácsúszik és általuk vezet­tetik. Ezen (d) tuskófogóhoz derékszög alatt van a kokillát lehúzó (h) fogó elrendezve, mely jelen esetben az (i) dugattyú által kormá­nyoztatik. A (h) fogó (k) forgó pontjai (4. ábra) két (1) lemezben vannak ágyazva, me­lyek az ím) csapszögek által egymástól kellő távolságban tartatnak és az (a) U-vasak kö­zött vezettetnek. A (h) fogó a lehúzás al­kalmával füleivel a kokillához öntött (n) orrok (2. ábra) alá nyúl. Az itt négyzet-

Next

/
Thumbnails
Contents