33389. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készítmény a tészta kelésének fokozására

Megjelent 1905. évi július lió 1-én magy. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 33889. szám. x/j. OSZTÁLY. Eljárás és készítmény a tészta kelésének fokozására. BÁNHOLCZEB JÓZSEF PÉKSEGÉD ÚJPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 január hó 31-ike. A jelen találmány tárgya eljárás és ké­szítmény a tészta kelésének fokozására. Az eljárás lényegileg abban áll, hogy élesztőt összekeverünk sült tészta (kenyér, zsemlye stb.) belével és ezen keveréket liszttel gyúrjak össze. Az így kapott ké­szítményt használjuk azután a kovászolás­hoz és dagasztáshoz. A még ki nem száradt sü't tészta puha belét víz vagy más folyadék hozzáadása nélkül összegyúrjuk az élesztővel, és pedig annyi tésztabél veendő, a mennyit az élesztő nedvessége felvenni képes. A gyúrást addig kell folytatni, míg a sült tészta bele mái­annyira el van gyúrva, hogy föl nem ismerhető. Több tésztabelet ne vegyünk, mint a mennyit az élesztő nedvessége föl­venni képes. Kísérleteim szerint 100 g. élesztő kb. 80—100 g. kenyérbelet vesz föl. A leírt módon kapott keveréket kb. 7—8 óra hosszat állni hagyjuk. Ezen idő eltelte után újra gyúrjuk és ha esetleg száraznak találjuk, akkor a szükséghez képest még élesztőt keverünk hozzá, olyan mennyiség­ben, hogy a keverék se száraz, se pedig nagyon lágy ne legyen, hanem inkább ke­ményes és nedves külsővel bírjon. A keveréket most annyi liszttel kell összegyúrni, a mennyit az fölvenni képes. Ha már olyan kemény, hogy több lisztet nem lehet bele gyúrni, akkor gyúródeszkán vagy sima asztalon sodrófával, kevés liszt­tel, melyet apránként adunk hozzá, össze­sodorjuk. Ezen műveletet addig folytatjuk, míg a szemcsék teljesen eltűnnek. Most már az élesztő-bél elegynek nyoma sem látható a lisztes keverékben, mert az teljesen el van keverve a liszt közé, úgy hogy vég­eredményben bársonysima fogású lisztes készítményt kapunk. Ezen készítményt nem kell azonnal el­használni, mert az több napig is eltartható. Gyakorlatilag ezen készítményt a követ­kezőképen használjuk : A kovász-készítéshez a szokásos mennyi­ségű élesztőt vesszük és ezenfelül még a fönt leírt lisztes készítményből is adunk a kovászhoz és pedig a fölhasználandó mennyi­ség felét a kovászoláskor, a másik felét pedig a dagasztás megkezdésekor. Egye­bekben a tésztakészítés nem változik és a rendes munkálatok minden tekintetben be­tartandók. Példaképen fölemlítem, hogy 100 kg. liszt földolgozásánál kb. 50—80 g. lisztes készítmény veendő, felerészben a kovászo­láskor, felerészben pedig a dagasztás meg­kezdésekor.

Next

/
Thumbnails
Contents