33298. lajstromszámú szabadalom • Gép levelek tömeges lebélyegzésére

Megjelent 1905. évi június hó 21-éa. MAGY SZABADALMI KIR I IIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 33298. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Gép levelek tömeges lebélyegzésére. KBAG NILS AALL NAGYKERESKEDŐ CHBISTIÁNIÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 január hó 13-ika. Találmányom tárgya egy gép, levelek tö­meges lebélyegzésére (a felragasztott bélyeg­nek a kelet-betiizővel történő értékteleníté­sére), mely rendkívül egyszerű szerkezete mellett igen munkabíró és könnyen kezel­hető. A gépnél a leveleket a készlettartályból egy forgó henger szállítja a lebélyegző hen­gerekhez, anélkül, hogy közben szállító szalag volna alkalmazva és főleg az jellemző a gépre, hogy eme szállítóhengerre a készlet­tartályban levő levelek nyomást nem gyako­rolnak. A henger ugyanis szorosan a kész­lettartálynak a lebélyegző henger felé for­dult oldalán van ágyazva, úgy hogy a mű­velet kezdetén csakis a levél külső szélét éri. Mikor a levél mozgásnak indult, a hen­ger azt eme fal éle, illetve egy ebben a fal hosszanti irányában rúgó nyomás alatt ágya­zott nyomóujj felé szorítja. A hátrább levő leveleket a szállítóhenger nyomása nem éri. A berendezés olyan finoman állítható be, hogy a gép perczenként több mint 500 levelet lebélyegezhessen, anélkül, hogy egy­szerre két levél menne át a lebélyegző-be­rendezésen. Eme gép egy foganatosítási alakja a csa­tolt rajz 1. ábráján fölülnézetben, a 2. ábráján függélyes metszetben látható, míg a 3., 4. és 5. ábra részletrajz. (A) a lebélyegzőhenger, (B) az evvel érint­kező másik henger (mely két henger a 3. ábrán oldalnézetben látható.) Eme (B) henger (C) csapágyai egy-egy (D) vezetőhasítékban csúsznak és a henger az (E) rúgó hatása alatt szorul a lebélyegző hengerre, mely az (F) festékelő hengerrel működik együtt. (G) a szállítóhenger, mely előtt egy lejtős (H) sík van alkalmazva. Ennek a síknak (I) ha­sítéka van, mely a leveleket a szállítóhenger és a lazán futó (Gl) henger felé szorító (K) súly vezetékéül szolgál. A lejtős (H) síknak mellső oldalán (L) éle van, melynek alsó végén egy, az (N) rúgó által a (G) henger felé szorított (N) nyomóujj (1. a 4. ábrát) van alkalmaz va. A (G) henger közepén kiálló kautsukkal bevont (0) csík fut végig, mely az előbb említett (M) nyomóujj egy hornyá­ban fut (I. a 4. ábrát). A lebélyegzett leveleket fölfogó berende­zést egy szállítócsavar képezi, melynek (P) menetei közé a leveleket a bélyegzőhenger­pár tolja be. A csavar és a bélyegzőhenger­pár között egy függélyes (Q) lemez foglal helyet, mely arra szolgál, hogy a leveleket a menetek közé bevezesse.

Next

/
Thumbnails
Contents