33284. lajstromszámú szabadalom • Gép szénának gereblyézésére, rendbe zárására, kazalozására és szétteregetésére

1 Megjelent 1905. évi jniiius hó 21-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 33284. szám. X/a. OSZTÁLY. Gép szénának gerebelyezésére, rendekbe rakására; fordítására, kazalozására és szétteregetésére. CONSTANT DANDOY MAILLIARD GÉPSZERKESZTŐ COUSOLREBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 24-ike Jelen találmány tárgyát egy oly gép képezi, mely a fűnek lekaszálásától a széna elszállításáig szükséges összes müveleteket elvégzi. A gép a mellékelt rajzon egy kiviteli alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a gépnek egyik oldalnézete, ha a fordító szerkezetet leszerelve képzeljük, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó fölül­nézet, a 3. ábra a gépnek másik oldalnézete, végül a 4. J»bra a gép fölülnézete, ha annak fölső részeit leszerelve képzeljük. A gépnek a találmány tárgyát képező alkatrészei egy taligára vannak szerelve, mely az (a) állványból és a (b) tengelyen ülő (c) kerekekből áll. Az (a) állványra a (d) rudak és a kocsisnak ülőhelye vannak ráerősítve. Jelen gép az eddig ismertektől az alább leírandó szerkezetében különbözik. Az (a) áll­ványra két (f) állvány van megerősítve, me­lyeknek fölső végén (i, i') tengelyek vannak ágyazva. Mindegyik tengelyhez egy-egy (g) ill. (g') fal tartozik, melyek egymás alatt feküsznek és az (a) állványhoz képest oly­képen vannak elrendezve, hogy alsó végük az (a) állvány hossztartóinak belső oldalá­hoz fekszik, melyekhez a (g, g') falak (h, h') hevederekkel vannak hozzáerősítve. A (g, g') falakba alsó végükön (j, j'), közepük felé pedig (k, k') tengelyek vannak ágyazva. Ezen tengelyeken (m, m', n, n') hengerek ülnek lazán, melyek körül az (o, o') vég­telen szalagok futnak. Ezen szalagok arra szolgálnak, hogy a földön fekvő füvet vagy szénát fölfelé vigyék. E czélból a (b) ten­gelyen egy (p) fogaskerék olyképen van alkalmazva, hogy az a (q) kapcsoló szerkezet segélyével az egyik (c) kerékkel kapcsol­ható. A (d) fogaskerék az (r) láncczal az (i) tengelyre ékelt (s) fogaskereket forgatja, mely viszont az (i') tengelyre ékelt (t) fogas­kerékkel kapcsolódik, úgy hogy a gépnek, ill. a (c) kerekeknek előrehaladásánál az (o, o') szalagok az 1. ábrán berajzolt nyilak irányában tovamozgattatnak és ennek követ­keztében az alattuk a földön fekvő szénát fölfelé viszik. Hogy a földön szétszórva fekvő szénát összegyűjtsük és az (o, o') szalagoknak hatása alá hozzuk, a gépen egy hajlított fogakkal bíró gereblyét alkalmazunk. Ezen gereblye egy (v) tengelyre van ékelve, mely az (a) tengelyre szerelt csapágyakban van

Next

/
Thumbnails
Contents