33251. lajstromszámú szabadalom • Gyújtó berendezés mótorok számára

Megjelent J9(>.». évi junius hó 17-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAÍ SZABADALMI LEI RAS 33251. szám. V/d/3. OSZTÁLY. Gyújtó berendezés mótorok számára. MAYER GÉPGYÁR, VAS- ÉS FÉMÖNTÖDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG SZOMBATHELYEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 szeptember hó 20-ika. Elektromos gyújtásos, belső elégéssel dol­gozó erőgépeknél az elő- és utángyújtás beállítása akként törtéilik, hogy a gyújtás időpontjának megváltozása a szikra erőssé­gének módosítását vonja maga után, minek az a hátránya, hogy mikor az előgyújtás csekély, a keverék nem elég gyorsan és tökéletesen, sokszor pedig egyáltalában nem gyulád meg. Találmányunk tárgya már most egy oly berendezés, melynél ezt a hátrányt elkerül­hetjük, a mennyiben az elektromágneses gyújtóberendezésnek egy a vezértengelyre lazán fölhúzott, koncentrikusan forgatható bütyök és egy eltolódó lejtős fölület köz­vetítésével az elő- és utángyújtásnál egyenlő nagy kitérést adhatunk, úgy hogy a gyújtó­szikra erőssége mindig egyenletes legyen, tekintet nélkül arra, mikor történik a gyújtás. Ez a berendezés a csatolt rajz 1. ábráján oldalnézetben, előgyújtásra be­állítva látható, a 3. ábra az ehhez tartozó részleges fölül­nézet, míg a 2. és 4. ábra az utángyújtásra beállított beren­dezés részleges oldal-, illetve fölülnézete, az 5. és 6. ábra pedig az erőgép sémája és a dugattyút az elő-, illetve utángyújtásnál elfoglalt állásában tünteti föl. A gép (s) vezértengelyére találmányunk szerint lazán egy (h) bütyköt viselő korong van fölhúzva, mely korong az (a) ütköző­jével egy az (s) vezértengelyre (m) ereszték­ágy és ereszték útján fölékelt, de eme ten­gelyen szabadon eltolódó (i) korong lejtős (f) fölülelével működik együtt. Az (i) korong mozgatására a kerületén kiképezett horonyba fogódzó villa szolgál, a (h) bütyök korong­jának eltolódását pedig az (o) csavarház gátolja meg. A (h) bütyök az elektromág­neses gyújtószerkezet (k) karját ennek köz­vetítésével a gyújtószerkezetet működteti, hogy pedig a gyújtási szikra erőssége ál­landó legyen, a (k) karnak — bármely idő­pontban történjék is a gyújtás — mindig ugyanakkora (a) kilengést kell végeznie. Ez a kilengés körülbelül 25°. Ha a gyújtásnak az 5. ábrán látható for­gattyúállásnálkell megtörténie, az (i) korong az egyik szélső állásában van (3. ábra) és a (h) bütyökkel kapcsolt (a) ütköző a (b) rúgó hatása alatt a lejtős (f) fölület belső végére fekszik. A nyíl irányában forgó (i) korong az (f) lejtősfölület ós (a) ütköző közvetítésével a (h) bütyköt magával viszi,

Next

/
Thumbnails
Contents