33240. lajstromszámú szabadalom • Önműködő levágó szerkezet szalagsajtókon

Me&ielent 1905. évi juiiius hó H-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 33240. szám. XVII1/C. OSZTÁLY. Önműködő levágó szerkezet szalagsajtókhoz. HORN HENRIK MÉRNÖK GÖRLITZBEN. Bejelentésének napja 1904 november hó 13-ika Elsőbbsége 1903 junius hó 25-től kezdődik. A jelen találmány tégla-, tőzeg- vagy barnaszén-szalagsajtókhoz való, önműködő levágó szerkezetre vonatkozik, melyet maga a sajtóból folytonosan kijövő szalag kapcsol le és mely minden egyes vágás után magától kapcsolódik ismét ki. Az eddig ismert ilyen szerkezetek nem váltak be a gyakorlatban, mert túl sok kényes alkatrészből állnak és a gyakorlati üzemben előforduló sebességnél erős löké­seket idéznek elő. E hátrányok az alább ismertetett levágó szerkezetnél ki vannak küszöbölve. E szer­kezetnél, az ismert szerkezetekkel ellentét­ben, először az egyes alkatrészek száma a minimumra van korlátozva és semminemű kényes alkatrész, mint kilincsek, karmok, excentertárcsák stb. itt nincs, másodszor a lökések elkáríttatnak az által, hogy az ide­oda járó részek folytonosan egy irányban mozgó forgattyú által, légpárna közvetíté­sével hozatnak mozgásba és a hajtóten­gely fékezése alkalmával ugyanezen for­gattyú segélyével jönnek nyugalomba. Ez eredményt egy forgattyúnak a szalag mozgási irányával párhuzamos függélyes síkban oly módon való elrendezése által érjük el, hogy a kocsi, valamint a vágó drótok minden elmozgása a forgatfyú kö­rébe esik és a szalag segélyével történő bekapcsolon kívül a forgattyúval közvet­len összefüggésben, illetőleg a forgattyú segélyével történik. | A mellékelt rajzon: 1. ábra a levágó szerkezet hosszmetszete; 2. ábra a hajtómű keresztmetszete, hol a kocsi elölnézetben látható; 3. ábra a tengelykapcsoló keresztmet­szete a helytálló csigákkal; 4. ábra a gömbölyű kulissza-vezető met­szete a kulisszával; 5. ábra a gömbölyű kulissza-vezető nézete a kulisszával; 6. ábra egy módosított kiviteli alak hossz­metszete ; 7. és 8. ábrák keresztmetszetei. A szalagsajtó (1) szájnyílásából kijövő (2) szalag a (3) gépállványba ágyazott (4) csigákon, valamint (5) csigákon (6) lemez­hez vezettetik. Az (5) csigák két (7) göm­bölyű vasrúdon vízszintes irányba eltolható (8) kocsiba vannak ágyazva. A (8) kocsira továbbá (9) rúd van (10) hüvelyben függé­lyes irányban eltolhatóan ágyazva. Ezen (9) rúd (11) kengyellel van összekötve, mely a (2) szalagot körülveszi. A (11) kengyel a (2)

Next

/
Thumbnails
Contents