33229. lajstromszámú szabadalom • Korcsolya

Megjelent 190;>. évi június lió 14-én. MACJY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 88229. szám. xx/g. OSZTÁLY. Korcsolya. BARÁNSKY NÁNDOR MŰEGYETEMI HALLGATÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 14-ike. Jelen találmány tárgyát korcsolya képezi, melynél annak a czipőhöz való erősítésre szolgáló kényelmes és szilárd összeköttetést képező szerkezete a találmány tulajdonké­peni lényege. Maga a szerkezet a korcsolya sínre szögecselt mellső és hátsó kapcsoló szerkezettől, továbbá a czipótalpra erősített lemezekből áll. I. ábra a mellső kapcsoló szerkezetet tün­teti föl metszetben II. ábra a hátsó kapcsoló szerkezetet tünteti föl metszetben III. ábra a czipőtalpra erősítendő leme­zeket mutatja fölülnézetben és metszetben. IV. ábrán magát a korcsolyát fölül és oldalnézetben látjuk. A mellső kapcsoló szerkezet (I. ábra) a korcsolya sínre szögecselt hüvelyből (a) s abban elforgatható magból (al) áll, mely utóbbi két félkúpalakú szárnnyal ellátott fejjel (a2) bír, hogy kulccsal könnyen le­gyen elforgatható anyacsavarfejjel van el­látva (a3). A mag kiszabadulását a hüvely­ből (a4) szög akadályozza. Ezen szög egyúttal arra is szolgál, hogy a mag tisztán csak 90° alatt legyen elforgatható; mi az által éretik el, hogy a magot megfelelő helyen két egymásra merőleges barázdával látjuk el. (A.—B metszet). A hátsó kapcsoló szerkezet (II. ábra) a mellső kapcsoló szerkezettel teljesen egyező a külső alakjában, csakhogy mint a rajzon látható, nem áll mag és hüvelyből, hanem egyetlen a korcsolya sínre szilárdan erősí­tett tömör hengerből. A czipőtalpra erősítendő lemezek (III. ábra) a rajzon látható domborodással (a5) vannak ellátva, mely domborodások a kap­csoló szerkezet szárnyai által leszorítva a szilárd összeköttetést létesítik. A szerkezet használata: A korcsolyának a czipőhöz való erősítése a következőképen történik. A korcsolyát 90° alatt a czipő hosszirányához állítva, a hátsó kapcsoló szer­kezet fejét a czipősarokba erősített lemez nyílásába helyezzük, 90° alatti elforgatással a korcsolyát a czipő hosszirányába hozzuk, ezen elforgatás alatt a szerkezet szárnyai a czipősarokra erősített lemez földomborított léczét (a5) leszorítják és a földomborított részen lévő mélyedésbe (afi) jutva fix hely­zetet nyernek. Ezután a mellső kapcsoló szerkezet fejét helyezzük a talpra erősített lemez nyílásába és az (al) magot a hüvely­ben (K) kulccsal 90° alatt elforgatjuk, mi­által annak szárnyai a lemezben rögzít­tetnek.

Next

/
Thumbnails
Contents