33171. lajstromszámú szabadalom • Elektromos gyűjtőakkumulátor

Megjeleni. 1905. évi juuius hó 10-én. KIR MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 38171. szára. VÍI/i. OSZTÁLY. Elektromos gyűjtő akkumulátor. EDISON THOMAS ALVA FÖLTALÁLÓ LLEWELLYN-PARKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 deczember hó 10-ike. Jelen találmány tárgya azon elektromos gyűjtő akkumulátorok javításaira vonatkozik, melyeknél a hatóanyagok (nikkel és vas oxygén vegyületei) nyomás mellett vékony zacskókban vagy tartányokban vannak el­rendezve, mely zacskók lyukasztott fém­lemezből készíttetnek és megfelelő rácsok által tartatnak helyzetükben. A gyakorlat­ban azt találtam, hogy egyenlő mennyiség mellett, hydrogén segélyével redukált ferro­oxydból kapott finoman fölosztott vas sok­kal jobban hat elektrolytikusan, mint a gyakorlatilag legelőnyösebben előállítható nikkelhydroxid. Ennek folytán a gyakorlati kivitelnél félannyi vasmennyiségre van szük­ség. mint nikkelre. A tapasztalat azt mutatta, hogy az eset­ben, ha oly nikkelzacskókat alkalmazunk, melyek kétszer akkora kapacitással bírnak, mint a vaszacskók, akkor a fémalakkal érintkező fölület nem elég nagy, hogy a megfelelő kisülés létesülhessen. Ezenkívül ezen elrendezés nem gazdaságos, mert a nikkel és vas-elektródák gyártására és ki­készítésére egészen más gépek alkalmazását teszi szükségessé és mert az alkalmazott nagymennyiségű nikkel aránylag vastag -falú zacskókat tesz szükségessé és pedig a duzzadás folytán. Végül ily nagymennyi­ségű nikkel alkalmazásánál az elektrolyt megfelelő keringése sem biztosítható. Kísér­leteim közben azon tapasztalatra jöttem, hogy az esetben, ha a nikkel részére való zacskókat époly méretekben készítjük, mint a vas részére való zacskókat és kétszer annyi nikkelelektródát alkalmazunk, mint vaselektródát, akkor gyakorlatilag gazda­ságos elrendezést létesítünk, minthogy a szükséges nagy kontaktusfölületet létesítjük, mely a kivánt kisülést adja; ezenkívül az elektrolyt keringését nem befolyásoljuk és az egyes zacskók sem tartalmaznak annyi nikkelt, hogy ennek duzzadása hátrányos, vastagfalú zacskók alkalmazását tenné szük­ségessé. Továbbá az egymás melletti nikkel­zacskók közötti hézag a duzzadások részére térrel szolgál. A mellékelt rajzon az 1. ábra a talál­mány értelmében készített akkumulátor ke­resztmetszete, mi mellett az elkülönítők czélszerű kiviteli alakja látható. A 2. ábra az elkülönítők előállítási módjának vázlata. (1, 1) jelölik a nikkelzacskókat és (2, 2) a vaszacskókat; a nikkelzacskók, mint a rajz mutatja, páronként vannak elrendezve. A különböző zacskók poralakban tartalmazzák

Next

/
Thumbnails
Contents