33160. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vékony fejlemezzel bíró szögek előállítására

azután egy más gépbe viszi, mely azt fölírással stb. látja el és mely szárát ki­hegyezi. Elektromos úton való hegesztés helyett más hegesztési eljárás is alkalmazható. így pld. durranógázzal, vagyis hydrogén és oxygén keverékével is dolgozhatnak, mely meggyújtva hegyes szúrólángot léte­sít és így az aránylag igen kis hegesz­tési fölületét csakhamar a hegesztési hő­mérsékletig fölhevíti. Ebben az esetben a hegesztendő részeket egy különleges gép, melybe a lángzó be van. építve, aránylag igen gyorsan a kellő hőmérsékletig fölhevítve közelíti egymáshoz és így gyorsan egyesíti egy-mással. A szögek további megmunkálását — bárminő módon történt is a fejlemez és szár egyesítése, — más gépeken történik, melyek a hegesztő­géppel vagy egyesítve vagy önműködő szál­lító berendezések útján evvel összekötve vannak, úgy hogy egymással egységes egészet képeznek. Ily módon edzhető anyag­ból mechanikus úton teljesen önműködően állíthatunk elő szögeket. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás vékony fejlemezzel bíró szögek előállítására, az által jellemezve, hogy a szög szárát a vékony fejlemezzel hegesz­tés útján egyesítjük, (1 rajzlap melléklettel.) JMLLA8 RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOWOAJA SUDAPtSTCn

Next

/
Thumbnails
Contents