33149. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kávé maláta és hasonló anyagok pörkölésére és hűtésére

Megjelent 190/>. évi június lió 8-án. MAGY. SZABADALMI KIH HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 33149. szám. IV/e. OSZTÁLY. Berendezés kávé, maláta és hasonló anyagok pörkölésére és hűtésére. VON GÜLPEN ALEXIUS KEBESKEDŐ EMMEBICHBEN. Pótszabadalom a 28774. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1904 deczember hó 15-ike. A találmány tárgya berendezés kávé, maláta és más hasonló anyag pörkölésére, mely a 28774. számú törzsszabadalomból ismert berendezés egy újabb foganatosítási alakja és melynél úgy, mint a törzsszabada­lomban leírt berendezésnél, a dobon venti­látor segélyével meleg vagy hideg levegőt, vagy a kettő keverékét lehet átszivatni. Ebből a czélból a törzsszabadalom tárgyát képező berendezésnél a dobnak a tüzelő­térből kinyúló é3 az elé épített szekrénybe zárt végén rozetta vagy más alakban ki­képezett, szabályozható nyílások vannak alkalmazva. A gyakorlati üzemnél azonban azt tapasztaltuk, hogy az előépített szek­rényben a nyílások a dobbal együtt forog­nak. Hogy ezt a hátrányt elkerüljük, a talál­mány szerint a rozettát nem magán a do­bon, hanem az eléépített szekrény falán képezzük ki, a dob végét pedig szita vagy más áttört fal segélyével zárjuk el. Mint­hogy most a rozetta fix, azt üzem közben is be lehet állítani. Ez az új berendezés a csatolt rajzon függélyes metszetben látható. A (3) pörkölődobnak a tüzelőtérből ki­nyúló és a (15) szita útján elzárt (8) vége az eléépített (26) szekrénybe van zárva, melyet a törzsszabadalom szerint a (27) csapószelepen át a tüzeléssel, továbbá a meleg levegő bevezetésére szolgáló (38) csö­vekkel és a hideg levegővel lehet kapcsolni. A hideg levegő bevezetésére és az eléépített szekrényen alkalmazott (19) rozetta szolgál, melyet üzem közben tetszőlegesen be lehet állítani. Most már az eléépített szekrényből a (27) csapószelep, illetve a (38) csövekbe beiktatott szelepek és a (19) rozetta útján a (3) dobba fűtőgázokat,. meleg vagy hideg levegőt, vagy végül ezek tetszőleges keve­rékét lehet beszivatni, anélkül, hogy a (19) rozettának üzem közben való beállítása nehéz­ségbe ütköznék. SZABADALMI IGÉNY. A 28774. számú törzsszabadalomban védett pörkölőberendezés egy foganatosítási alakja, az által jellemezve, hogy a dob­nak az eléépített (26) szekrénybe nyúló végén alkalmazott (19) rozetta segé­lyével beállítható nyílások nem magán a dobon, hanem a (26) szekrény falán vannak kiképezve, hogy a beállítást üzem közben könnyebben lehessen vé­gezni. (1 rajzlap melléklettel.) OAIXA6 RÉSZVÉNY TÁB8A6ÁG NYOMOAJA UUUAPMTBK

Next

/
Thumbnails
Contents