33107. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet a munkadarabnak zarándokjárású hengerművekben csavarhorony alkalmazásával való átfektetésére

Megjelent 11)05. évi junius hó 7-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 83107. szám. XII/©. OSZTÁLY. Szerkezet a munkadarabnak zarándokjárású hengerművekben csavarhorony alkalmazásával való átfektetésére. DEUTSCH-OESTERREICHISCHE MANNESMANNRÖHREN-WERKE CZÉG DÜSSELDORFBAN. Bejelentésének napja 1904 október hó 27-ike. Elsőbbsége 1903 szeptember 16-tól kezdődik. A jelen találmány tárgyát képező szer­kezetnél, mely a munkadarabnak zarándok­járású hengerművekben való átfektetésére szolgál, a munkadarabnak átfektetése min­dig az előremozgás vége felé történik és a munkadarab löketétől független. A találmány szerint ezen czélra a külön­ben szokásos, a tövisrúddal összekötött és egy, a kocsin vagy szánon forgathatóan ágyazott csavaranyában eltolódó csavarorsó helyett egy sajátosan kiképezett csavar­hornyot alkalmazunk a kocsivázon. A mellékelt rajzban az 1. ábra a jelen szerkezet általános el­rendezését láttatja hosszmetszetben; a 2. ábra nagyobb léptékű fölülnézet; 3. ábra harántmetszet; a 4. ábra hosszmetszet. A (d) tövisrúdon (2. ábra) az (m) kap­csoló kerék (3. ábra) van kiképezve, mely az (i) kilincseket hordó (h) hüvely által van körülvéve, melyet a (d) tövisrúddal összekötött (t) szán (4. ábra) magával me­neszt és mely (hl) csapjával az (s) kocsi­nak vagy szánnak egyik végén (2. ábra) kiképezett (p) csavarhoronyba nyúlik. Ezen (p) csavarhorony a kocsi vagy szán másik végén egyenes vonalúan van kiképezve, úgy hogy a munkadarab mindig az előre­mozgatás vége felé fektettetik át, mely át­fektetés a munkadarab löketétől függet­len. A szerkezet ezen foganatosítási alak­jában különösen oly csövek kihengerlésére alkalmas, melyek harántmetszetüknél fogva mindig csak bizonyos szöggel forgathatók el, hogy a hengerek közé való bevezetésük helyesen történjék. A (t) szánban ismeretes módon rugók vannak elrendezve, melyek a (d) tövisrúd­nak jobbra való eltolódásánál összenyo­matnak, hogy a (w) munkadarabot (1. ábra) újból előre mozgassák, mihelyt azt az (a) hengerek eleresztik. A (d) tövisrúdnak kihengerlés közben jobbra való eltolódásánál az (i) kilincsek (3. ábra) az elforgó (h) hüvelyben szaba­don csúsznak az (m) kapcsoló kerék fogai fölött, míg a tövisrúdnak visszamozgatásá­nál az (m) kapcsoló kerék fogai mögé csap­pannak és ezen kapcsoló kereket a tövisrúd­dal, tövissel és munkadarabbal együtt tova­menesztik, úgy hogy ez utóbbi ily módon átfektettetik.

Next

/
Thumbnails
Contents