33099. lajstromszámú szabadalom • Női öv

Megjelent 1905. évi június Iió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 3B099. szám. I/i. OSZTÁLY. Női öv. HAUPT PAUL BORBÉLY LEIPZIGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 29-ike. Jelen találmány tárgyát női öv képezi, mely az ismeretes merev övekkel szemben azon előnnyel bír, hogy fehérneműhöz ha­sonlóan mosható és tisztítás után, gallérok módjára újból keménnyé tehető. A mellékelt i'ajzon az 1. ábra az öv távlati képe, a 2. ábra a zárócsatt hosszmetszete, a 3. ábra ugyanannak hátnézete, a 4. ábra pedig a? övnek erősen nagyított keresztmetszete. Az (a) öv, gallérokhoz hasonlóan több egymással összevarrt (al) szövetrétegből áll, melyek kikeményítve, az övnek a kellő me­revséget adják s annak egyszerű mosás ál­tali tisztítását teszik lehetővé. Hogy a zárócsatt a mosásnál ne képezzen akadályt, hanem ezen idő alatt az övről le legyen vehető, és hogy ezen művelet ne okozzon semmi fáradságot és nehézséget, a csatt két (b, bl) része (d g) és (dl gl) szorítókkal van ellátva oly módon, hogy a csatt (b bl) részei a felcsappantható (d dl) szorító kengyelek és az alattuk elrendezett (g gl) harántszegek segélyével az öv végein rögzíthetők. A csatt részei a (d dl) szorító kengyelek egyszerű megoldása által az övről teljesen levehetők, úgy hogy az öv, mint akármely más ruhanemű, kimosható s a tisztítás meg­történte után keményítős és vasalás által ismét a kivánt merev alakra hozható. SZABADALMI IGÉNY. Mosható és keményíthető női öv, jellemezve az által, hogj az öv több (al) szövetré­tegből van összetéve s a zárócsatt (b bl) részei oldhatóan vannak az öv végeire erősítve. (1 rajzlap melléklettel.) J*LLM HÉ8ZVÉNY1ÁR8A8ÁO N-' * J> BU0APC6TCN

Next

/
Thumbnails
Contents