33082. lajstromszámú szabadalom • Berendezés önműködő vasúti kocsikapcsolásoknál a kilendíthető kapcsolófejnek használati helyzetben való rögzítésére

33082. szám. V/b. OSZTÁLY­Berendezés önműködő vasútikocsi-kapcsolásoknál a kilendíthető kapcsolófejnek használati helyzetében való rögzítésére. FRIED. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT CZÉG ESSENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 november hó 17-ike Megjelent 1IH>5. évi jmiius lió 5-én. MAGY. ^fev lvlH SZABADALMI llSlI' III VATAL SZABADALMI LET RAS Találmányunk tárgya egy berendezés ön­működő vasútikocsi-kapcsolásoknál a kilen­díthető kapcsolófejnek használati helyzeté­ben való rögzítésére. Eme rögzítés lehetővé tétele czéljából a kilendíthető kapcsolófej­nek alsó és fölső oldalán a kapcsolófej for­gáscsapja mögött hátrafelé nyúló nyújt­ványai vannak, melyeket egy szorítószer­kezet segélyével lehet a kapcsolófej szá­rára nyomni és melyekkel a kapcsolófej ilj módon a szárához rögzíthető. Emez egy­szerű és könnyezi kezelhető berendezés fö­löslegessé teszi, hogy a kapcsolófej szárát csapok átvezetésére szolgáló furatokkal gyöngítsük. Ez a berendezés a csatolt rajz 1. ábráján függélyes hosszmetszetben, i 2. ábráján fölülnézetben látható, míg a 3. ábra a 2. ábra 3—3 vonala szerint vett metszet. A kilendíthető (a) kapcsolófej a (b) csa­pon forgathatóan akként van a (d)szárára ágyazva, hogy (c) nyújtványai a (d) szárra fölül és alul ráfekszenek (1. és 2. ábra). A (c) nyújtványokat hátsó végükön egy U-alakú (e) kapocs veszi körül, melynek két csavarmenetes végén az (f) áthidaló darab van fölhúzva, úgy hogy mikor az önműködő kapcsolás a használati helyzetében van, az (e) kapocs csavarházainak meghúzásával a (c) nyújtványokat a kapcsolófej szárára le­het szorítani. Ily módon a kapocs és az át­hidaló darab a kapcsolófejnek (c) nyújt­ványait szorosan a (d) szárra nyomja. Ha az átmeneti idő alatt meghagyott kö­zönséges csavarkapcsot kell használni, az (e) kapocs csavarházait kissé megeresztjük és a kapcsot a száron a mellgerenda felé visszatoljuk. Ekkor a kapcsolófejet kilen­díthetjük, úgy hogy a csavarkapocs kerül a használati helyzetbe. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés önműködő vasútikocsi-kapcsolá­soknál a kilendíthető kapcsolófejnek, használati helyzetében való rögzítésére, az által jellemezve, hogy a kilendíthető (a) fejnek a (b) forgáscsapja mögött hátrafelé nyúló (c) nyújtványai vannak, a (d) szárra szorítani és ezen rögzíteni, melyeket az (e) kapocs segélyével lehet

Next

/
Thumbnails
Contents