33075. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerékabroncs mindenféle jármű számára

Megjelent 1ÍM>5. évi jminis hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 33075. szám. XX/a. OSZTÁLY­Rugalmas kerékabroncs mindenféle jármű számára. QUINCEY LOUIS MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 julius hó 30-ika. Jelen találmány tárgya mindenféle jármű számára való rugalmas kerékabroncsra vo­natkozik, mely a pneumatikus kerékabron­csok összes előnyeit magában foglalja, a nélkül, hogy annak hátrányaival is bírna. Jelen találmány tárgyának példaképani kiviteli alakja a mellékelt rajzon van föl­tüntetve, és pedig az 1. ábra a kerékabroncs egy részének hosszmetszete, a 2. ábra (a—a) vonala szerint, a 2. ábra keresztmetszetet mutat, míg a 3. ábra a kerékabroncs szerelését tünteti föl keresztmetszetben. A jelen találmány szerinti rugalmas kerék­abroncs a következőkben áll: A közönséges (1) keréktalpra, mely oldalt (2 2') felhajtásokkal bír, úgy hogy hornyo­kat képez, kaucsuk vagy más alkalmas anyag­ból készült (3) szegmentdarabok vannak föl­helyezve, melyek belső részükön oldalt egy­egy (4) toldattal bírnak és ezen toldatok az (1) keréktalp (2, 2') felhajlásai által képezett hornyokba nyúlnak. Ezen szegmentdarabok fölött sorban a fölhajlított (6) széllel bíró rugalmas ívalakú (5) lemezek vannak elrendezve. Ezen ívalakú (5) lemezek a kocsinak, melynek kerekein el vannak helyezve, a kocsi súlyának meg­felelő ellenálló képességet kölcsönöznek. Ezek egymást kölcsönösen túlfödik (1. ábra) és pedig többé vagy kevésbé, megfelelően a kocsira fölrakott kisebb vagy nagyobb tehernek. A kerékabroncs ellenállása szem­mel láthatólag annál nagyobb lehet, minél jobban födik túl egymást az ívalakú (5) lemezek. Ezen lemezek végül a (7) védőköpennyel vannak körülvéve, melynek (8) szélei át vannak hajlítva és az (1) keréktalp (2 2') fölhajlásai és (3) szegmentdarabok oldalsó (4) toldatai közé vannak beékelve. A szeg­mentdarabok továbbá úgy vannak elren­dezve, hogy a fölötte lévő részeknek (9) támasztófelületet képeznek, mely arra való, hogy a rugalmas ívalakú (5) lemezek alak­változását határolja, ha a jármű erős löké­seknek van kitéve. A rugalmas ívalakú lemezek a pontvonással jelölt (10) vonalnál (2. ábra) tovább nem deformálódhatnak, mi­által ezen lemezek törésének valószínűsége tetemesen csökkentetik Miután a (3) szeg­mentdarabokat az (1) keréktalpra fölhelyez­tük, az (5) rugalmas lemezeket, mielőtt a (7) köpennyel körülvennék, előbb előnyösen kátrányfürdőbe vagy más alkalmas ragasztó­anyagból előállított fürdőbe márthatjuk, mi-

Next

/
Thumbnails
Contents