33023. lajstromszámú szabadalom • Fogkefe

J Megjelent 1905. évi május hó 29-én. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 33028. szám, XX/O. OSZTÁLY. Fogkefe. LOSSOW FEDOB FOGTECHNIKUS OPPELNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 november hó 8-ika. Az ismeretes fogkefékkel majdnem lehe­tetlen volt a fogak belső és külső fölületét, mindenekelőtt pedig a fogak közötti héza­gokat kellően tisztítani. Továbbá a már használt fogkefe, melyhez számos baktérium tapad, szintén nem volt megfelelő módon sterilizálható. Jelen találmány czélja ezen hátrányok megszüntetésében áll. A találmány szerinti fogkefe czélszerüen fémből készül és szét­szedhető, míg a megfelelően egymás mellé sorozott és levágott sörtekötegek csak drót­tal, minden ragasz nélkül vannak megerő­sítve, úgy hogy a sörtékkel ellátott kicserél­hető részek főzés által könnyen sterilizálha­tok. A fogkeféknek az állkapocs ívalakjához alkalmazkodó görbe alakja, valamint a sörték megfelelő állítása következtében a fogaknak minden helyéhez hozzá lehet férni s a fogakat alaposan meg lehet tisz­títani. Az új fogkefét a mellékelt rajz tünteti fel, melyen az 1. és 3. ábra a fogkefe oldalnézete, a 2. és 4. ábra pedig elülnézete (sörték nélkül). Az (a) fogantyúra csavarolás segélyével vagy más módon a meghajlított és sörtékkel ellátott (b) rész van kicserélhetően erősítve. Az 1. és 2. ábrában föltüntetett kefe a fogak külső fölületének tisztítására szol­gál. A sörtekötegek keresztben és egymás­tól némi távolságban vannak a kefetestbe erősítve. A sörtéknek sorokban való elhelye­zése és a kefe meghajlított alakja lehetővé teszi, hogy nemcsak az összes fogak fölü­lete, hanem ami a fődolog, a fogak közötti hézagok is alaposan kitisztíthatok legyenek. A 3. és 4. ábrán föltüntetett (c) kefe a fogak belső oldalainak tisztítására szol­gál. Ezen kefénél a sörték a kefe végén kétsoros ívben vannak elhelyezve, míg a többi sörték egyenes sorokban haladnak a kefetest hosszában. A sörtekötegek hegyesre vannak vágva, úgy hogy ezen kefével a bölcsesség-fogak oldalát is kényelmesen meg lehet tisztítani. A kefetest hosszában húzódó s egymástól némi távolságban fekvő sörtesorok a fogak, különösen a mellső metszőfogak belső oldalának kényelmes tisz­títását teszik lehetővé.

Next

/
Thumbnails
Contents