32996. lajstromszámú szabadalom • Kályha

Megjelent 1905. évi május lió 27-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32996. szám. 11/h. OSZTÁLY. Kályha. HOHL FERENCZ KOVÁCSSEGÉD UNGERDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 november hó 19-ike. A jelen találmány tárgyát kályha képezi, melynél a rostély függélyes irányban be­állíthatóan van elrendezve és egy, a kály­hából kiálló emelő segelyével megemelhető vagy sülyeszthető és mindenkori helyzeté­ben egy fogazott rúdba kapaszkodó kilincs segélyével rögzíthető. A kályha azonkívül felsőrészében félgömbalakúan van kiképezve, e rész fölé pedig még egy vagy több félgömb­alakú rátét helyezhető, melyek mindegyikén a lángok illetőleg fűtőgázok átáramolnak, mi mellett ezen rátétek belsejében elrendezett lemezek a fűtőgázokat arra kényszerítik, hogy a gömbfelületek mentén végigáramol­janak. Ezen újítások által az égési meleg a lehető legjobban használható ki és szabá­lyozható. A jelen találmány tárgyát képező kályha a csatolt rajzon egy példaképem kiviteli alakjában van föltűntetve, nevezetesen: az 1. ábra a kályha elölnézete, a 2. ábra ugyanannak függélyes metszete, a 3. ábra pedig fölűlnézete. A rajzon föltűntetett kályha vasbádogból előállítottnak van elképzelve. Lehet ezt a kályhát chamotte-béléssel is ellátni, vagy pedig cserépkályha gyanánt is kiképezni. A kályha (1) tüzelési és (2) hamuszekrény­ajtóval ellátott, fölső vége felé tölcsér­alakúan kiszélesített alsó (3) részén henge­resen van kiképezve. A tányéralakúan ki­képezett mozgatható (4) rostély egy ennek fenekéhez erősített (5) rúdon ül. Ezen rúd alsó vége egy (6) emelővel van csuklósan összekötve, mely a kályha valamely ki­vágásán kinyúlik és egy a kályha külső köpenyére erősített (7) csuklón van forgat­hatóan megerősítve. Az emelő belső vége fölfelé kissé meg van görbítve, külső vége pedig a (8) fogantyút hordja. Az emelő ezen külső végére azonkívül egy (9) kilincs van forgathatóan szerelve, mely egy a (7) csukló fölött elrendezett (10) fogazott rúdba kapaszkodik. Ezen elrendezés lehetővé teszi, hogy a rostélyt a kályha különböző magasságaiban kívülről beállíthassuk és ez által a hőt szabályozhassuk. A tűz rakásánál a rostélyt czélszerűen a 2. ábrán látható legmélyebb helyzetébe hozzuk, a pontvonalkázottan föl­tüntetett legmagasabb helyzetébe pedig akkor hozzuk, ha egy a fölső lapra, illetve valamely alkalmas (11) rátétre állított edényt, vagy általában a kályha fölső részét nagyobb melegnek akarjuk kitenni. Az 1. ábrán a rostély valamely középhelyzetében van föl­tüntetve.

Next

/
Thumbnails
Contents