32963. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges selyem előállítására

Megjelent 1905. évi május lió 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR. H1VATAL SZABADALMI LEIRAS 82963. szám. XI V/a. OSZTÁLY. Eljárás mesterséges selyem előállítására. VALETTE RAOUL VEGYÉSZ LYONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 november hó 18-ika. A legrégibb ösmert eljárás szerint a mester­séges selymet nitrocellulo3énak egyenlő rész alkohol és éter keverékében való oldatából állították elő. Az így előállított selyem azonban robbanékony, ha megfelelő redukáló szerek segélyével nem denitriűcáltatik. A jelen találmány tárgyát oly eljárás képezi, melynek segélyével nem robbanékony és meg nem gyulladó mesterséges selymet állíthatunk elő, melynek különösen jellemző tulajdonságát az képezi, hogy eredeti súlyát megtartja. Az eljárás a következő: A litrocellulosét először aceton és ethyl­alkohol, vagy aceton és methylalkohol keverékében oldjuk föl. Mindkét esetben jégecetet adhatunk hozzá. Az anyagok keverési aránya változtatható, azonban a tapasztalatok azt mutatták, hogy egyenlő arányban való keverés jó eredmé­nyeket ad. Az oldat nyúlós anyagot képez, illetve nagy viscositású folyadékot alkot, melyet megfelelő ösmert szálképző készülékekkel dolgozunk föl. A szálak a szálképző készülék elhagyása után ammoniumnitrát fürdőn vezettetnek keresztül, miáltal a szálak meg nem gyulla­dókká és nem robbanókká válnak a nélkül, hogy eredeti tulajdonságaikat és súlyukat elvesztenék. Az ammoniumnitrát fürdőben a fürdő kon­centrációjának és tisztaságának fokától füg­gőleg rövidebb vagy hosszabb ideig kell a szálaknak maradniok. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás mesterséges selyem előállítására, mely abban áll, hogy nitrocellulosét aceton és alkohol (ethyl- vagy methyl­alkohol) vagy aceton, ecetsav és alkohol (ethyl- vagy methylalkohol) keverékében oldunk és tetszőleges ismert módon szá­lakká dolgozunk föl. 2. Az 1. alatt igényelt eljárásnál a selyem­szálak gyúlékonyságának, vagy robbané­konyságának megszüntetésére, ammo­niumnitrátfürdő alkalmazása. PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOAPMTRN

Next

/
Thumbnails
Contents