32957. lajstromszámú szabadalom • Fölszakító zsinórral, szines sávval, valamint egyéb újításokkal ellátott levélboríték

Megjelent 1905. évi május lió 23-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 82957, szám, XIIl/d. OSZTÁLY­Újítá s levélborítékokon. SIPOSS ÁRPÁD VÁROSI NAPIDÍJAS NYÍREGYHÁZÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 deczember hó 21-ike. Sok esetben czélszerű a levelet a borí­tékkal összeragasztani, hogy a levél a bo­rítékból csakis az utóbbinak szétszakítása után legyen kivehető. E czél elérésére a rajzlapon látható elrendezés szolgál. A levél (13) hátlapján a (14) kimetszést alkalma­zunk, úgy hogy a boríték lezárásakor a ragasztóanyaggal bekent (15) szárny ezen kimetszés helyén a borítékban lévő levélhez ragad. SZABADALMI IGÉNY. Újítás levélborítékokon, jellemezve az által, hogy a boríték lezárási oldalán a lehaj­tott szárny alatt lévő szegélykimetszés­sel van ellátva, melynek az a czélja, hogy a levélboríték leragasztásakor an­nak szárnya a benne lévő küldemény­hez ragadjon, úgy hogy a küldemény a borítékból csakis az utóbbi elszakítása után vehető ki. (1 rajzlap melléklettel.) PAHM RÉSZVÍNYTARBASÁG NYOMlUjA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents