32933. lajstromszámú szabadalom • Újítás alsónadrágok előlről szabályozható kötésein

Megjelent 1905. évi május hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 82933. szám. I/e. OSZTÁLY. Újítás alsónadrágok eló'lről szabályozható kötésein. FRISCH IGNÁCZ KERESKEDŐ BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 27131. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1904 november hó 16-ika. A 27131. számú törzsszabadalomból egy előírói szabályozható kötés vált ismertté, mely gombos és kapcsos alsónadrágoknál alkalmazható a derékbőség megváltoztatá­sára. Ez a kötés azonban a közönséges fűzős alsónadrágoknál is előnyösen alkal­mazható, a mennyiben az ily fűzős alsó­nadrágoknál, melyeknél a derékbőség szabá­lyozására külön berendezés fölösleges, eddig a ránczok mind elől képződtek és így az alsónadrág viselőjének hasára kellemetlen nyomást gyakoroltak, míg a találmány tár­gyát képező alsónadrágnál a ránczok egyen­letesen oszlanak el a derék egész kerü­letén. További előnye ennek az is, hogy az alsónadrág hátsó része a leülésnél nem feszül meg és így az alsónadrág eme része tartósabb marad. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező alsónadrág látható, melynél a fűző­szegélybe, úgy mint a törzsszabadalomban leirt alsónadrágnál, egy (g) gyűrű van be­varrva. Az alsónadrág két (h) fűzője hátul a fűzőszegélyhez van varrva, a varrás helyétől pedig hátra van a (g) gyűrűhöz vezetve, melyen a két fűző át van húzva és melytől az a két fűző mindegyike amaz irányban megy előre, melyben a belső végének varráshelye fekszik. A fűző tehát a fűző­szegélyben úgy van vezetve, mint a törzs­szabadalomban a kötés nyelve, ellenben a fűző kivezetése a fűzőszegélyből, ennek végén, akként történik, mint a közönséges fűzős alsónadrágoknál. SZABADALMI IGÉNY. A 27131. számú törzsszabadalomban védett élőiről szabályozható kötés egy foganato­sítási alakja, az által jellemezve, hogy a törzsszabadalomban védett módon veze­tett nyelveket fűzők helyettesítik, melyek a fűzőszegély végén vannak ebből ki­vezetve és az alsónadrág elzárására is szolgálnak. (1 rajzlap melléklettel.) I &ALLA8 »Í«(VÍN\T^MA|Í0 HYOMDXÍÍ PUDAPMTMh

Next

/
Thumbnails
Contents