32774. lajstromszámú szabadalom • Üvegből készült burkolat elektromos izzószálakhoz

Megjelent 1905. évi május hó 4-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32774. szám. VII/h. OSZTÁLY­Üvegből készült burkolat elektromos izzószálakhoz. JOSEF RINDSKOPF'S SÖHNE CZÉG TEPLITZBEN ÉS BASCH ANTAL KERESKEDŐ SZAPLONCZÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 november hó 11-ike Találmányunk tárgya egy üvegből ké­szült burkolat elektromos izzószálakhoz, mely nemcsak könnyebben állítható elő, mint az eddigiek, hanem nagyobb izzótes­tek alkalmazását is lehetővé teszi és a fényt visszaverés által minden irány felé egyenletesen osztja el, miért is ez az új burkolat legelőnyösebben akkor használ­ható, mikor a minden oldal felé egyenletes fényelosztásra súlyt fektetünk. Eme burkolat néhány foganatosítási alakja a csatolt rajzon látható. Lényegé­ben al burkolat kör- vagy sokszögalakban meghajlított (a) üvegcsőből áll, melyben az izzószál van elhelyezve. Az (a) cső ke­resztmetszete kör (1—6., 7. és 10. ábra), négyszög (8., 11. és 13. ábra), ovális (9. és 12. ábra), vagy valamely más alakú (14. ábra) lehet és a cső alkalmas pontján egy (d) toldat lehet elrendezve, mely a lámpa­foglalat fölerősítésére szolgál. Az (a) cső által bezárt tér vagy szabadon marad, vagy ismert szerkezetű reflektorokkal, üreges vagy tömör golyókkal, esetleg (mint az 1. ábrán) egy második (b) izzólámpával, (c) tükörrel stb. van kitöltve, hogy kedvező fényhatásokat lehessen létesíteni. A 6. ábrán látható foganatosítási alak­nál az (a) üvegcső a (d) toldattól villásan ágazik el és ágai között a (c) reflektor van elrendezve, mely úgy ennél, mint a többi foganatosítási alaknál különálló da­rabot képezhet, de a csővel egy darabban is készülhet. Mint az a 15. ábrán látható, a gyűrűalakú üvegburkolatnak két fogla­latcsőcsonkja is lehet. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Üvegből készült burkolat elektromos izzószálakhoz, jellemezve az által, hogy azt egy, az izzószálat magába foglaló, magában zárt, tetszőleges alakú cső ké­pezi, melyen foglalatcsőcsonkok vannak . alkalmazva. 2. Az 1. alatt védett burkolat egy foga­natosítási alakja, az által jellemezve, hogy a cső által határolt térben vala­mely reflektor, pl. üreges vagy tömör golyók, tükrök stb. vannak elhelyezve. 3. Az 1. alatt védett burkolat egy foga­natosítási alakja, az által jellemezve, hogy azt egyes ágak képezik, melyek között esetleg alkalmas reflektorszer­kezet van elrendezve, (1 rajzlap melléklettel.) r.LUt. .InvlBYl A....AI, NYOMDÁJA ÍU1DAI.B8TMK

Next

/
Thumbnails
Contents